Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 26, 27, 28, 29 trang 87, 88 SBT Sinh 10: Hô hấp Sunphat thường xảy ra ở đâu ?

CHIA SẺ

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 87, 88 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 26: Quá trình hô hấp kị khí diễn ra ở đâu ?…

Bài 26: Quá trình hô hấp kị khí diễn ra ở đâu ?

Diễn ra trên màng sinh chất.

Bài 27: Hô hấp Sunphat thường xảy ra ở đâu ? Tại sao bùn ao lại đen và thối ?

Bùn ao hồ và một số kênh rạch thường có màu đen và mùi hôi thối là do các vi khuẩn khử Sunphat phân giải các chất hữu cơ trong điều kiện kị khí, tạo ra H2S.

Fe+H2S—–>FeS+H2
Cu+H2S—–>CuS +H2
Pb+H2S——->pbS +H2

H2S có mùi thối, còn màu đen là do H2S kết hợp với Fe tạo thành FeS (Sắt sunphua).

Vi khuẩn khử sunphat cũng tham gia vào quá trình hình thành quặng lưu huỳnh và mỏ dầu hoả. Sự khử sunphat và hình thành H2S cũng thấy trong dạ dày động vật nhai lại. H2S còn ăn mòn kim loại của các công trình dưới đất và dưới nước.

Bài 28: Có thể sử dụng vi khuẩn khử Sunphat để xử lí nước thải nhiễm kim loại nặng được không ?

  Kim loại nặng (Hg, Pb, Cr, As…) là các chất độc, khi tích luỹ trong cơ thể đến nồng độ nhất định sẽ gây bệnh, đặc biệt là ung thư. Để loại bỏ kim loại nặng người ta trộn vi khuẩn Sunphat vào các chất như rơm, rạ, xơ dừa, bã sau trồng nấm… rồi nhồi vào cột phản ứng trong quy trình xử lí nước thải. Ở điều kiện kị khí, vi khuẩn sẽ khử Sunphat tạo ra H2S. Khi cho nước thải chứa kim loại nặng chạy qua cột phản ứng, H2S sẽ kết hợp với kim loại tạo thành kim loại Sunphua kết tủa xuống đáy. Nước qua cột phản ứng về cơ bản đã được loại bỏ kim loại.

Bài 29: Thế nào là lên men, hãy cho ví dụ một vài quá trình lên men và giải thích tại sao chúng được gọi như vậy.

Lên men là quá trình phân giải Cacbohiđrat trong điều kiện kị khí mà chất nhận Electron là sản phẩm trung gian (chất hữu cơ) của quá trình lên men chứ không phải đến từ bên ngoài. Thông thường, lên men được gọi theo sản phẩm. Khi Glucôzơ được lên men thành Êtilic gọi là lên men Êtilic, còn khi Lactic là sản phẩm thì gọi là lên men Lactic.