Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 30, 31, 32, 33 trang 88, 89 SBT Sinh 10: Hãy nêu sự khác biệt giữa lên men và hô hấp.

CHIA SẺ

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 30, 31, 32, 33 trang 88, 89 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 30: Sản phẩm của quá trình lên men là gì ?…

Bài 30: Sản phẩm của quá trình lên men là gì ?

Khác với hô hấp hiếu khí, sản phẩm của quá trình lên men ngoài C02 còn có cả các hợp chất Cacbon chưa được ôxi hoá hoàn toàn như các loại rượu, các axit hữu cơ, kháng sinh, kêtôn, anđêhit…

Bài 31: Hãy nêu sự khác biệt giữa lên men và hô hấp. Chúng có đặc điểm gì chung ?

 Trong lên men, chất nhận Electron cuối cùng là chất hữu cơ (sản phẩm trung gian) còn trong hô hấp chất nhận Electron cuối cùng lấy từ bên ngoài nhu ôxi (hô hấp hiếu khí), Nitrat, Sunphat và Cacbonat (hô hấp kị khí). Cả hô hấp và lên men đều sinh ra năng lượng (ATP), nhưng năng lượng thu được từ hô hấp lớn hơn nhiều so với lên men. Vì lên men không có chuỗi truyền Electron.

Bài 32: Hô hấp nitrat xảy ra ở đâu ? Quá trình này có lợi hay hại gì cho cây trồng ?

Hướng dẫn

Trong điều kiện kị khí (đất ngập nước hoặc đất không tơi xốp), một số vi khuẩn tiến hành khử Nitrat (NO3 ) thành Nitrit (NO2) và cuối cùng là Nitơ phân tử bay vào không khí, làm cho đất bị mất nitơ nghiêm trọng nên có hại cho cây trồng. Quá trình này sẽ bị ngăn chặn khi làm đất tơi xốp. Ôxi của đất sẽ kìm hãm sinh trưởng của các vi khuẩn kị khí.

Bài 33: Hô hấp Cacbonat xảy ra ở đâu ?

Một nhóm vi khuẩn cổ kị khí bắt buộc có tên là vi khuẩn sinh mêtan tiến hành hô hấp Cacbonat, biến khí C02 thành khí Mêtan (CH4) .

C02 + 4 H2 -> CH4 + 2H20

Vi khuẩn sinh mêtan thường thấy ở đáy ao, hồ, hay đáy biển sâu, bể khí sinh học, nơi có điều kiện kị khí thuận tiện cho chúng sinh trưởng. Đôi khi có hiện tượng mặt ao bị ô nhiễm nặng, nổi bong bóng nếu vứt que diêm xuống sẽ cháy bùng.