Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 Sinh học 10: Trình bày hình thái của virut?

CHIA SẺ
Trình bày hình thái của virut? Virut được phân chia thành 3 loại cấu trúc: + Cấu trúc xoắn: capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic, dạng cấu trúc này thường làm cho vi khuẩn … trong Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.
2. Trình bày hình thái của virut?


1. –  Capsit chính là vỏ prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.

– Capsôme: vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin.
– Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.
– Vỏ ngoài: vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit.

2. Virut được phân chia thành 3 loại cấu trúc:

   + Cấu trúc xoắn: capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic, dạng cấu trúc này thường làm cho vi khuẩn có hình que hoặc hình sợi. Đại diện: virut cúm, virut sởi.

   + Cấu trúc khối: capsôme sắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều. Đại diện : virut bại liệt, virut hecpet.

   + Cấu trúc hỗn hợp: có dạng nòng nọc với đầu là cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi có cấu trúc xoắn. Đại diện: phagơ T2.