Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương IV Phần 2 Sinh lớp 10: Các hoạt động của NST trong giảm phân 1?

CHIA SẺ
Các hoạt động của NST trong giảm phân 1? Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp ( mỗi lần cũng gồm 4 kì như nguyên phân ) nhưng trong đó NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian lần phân bào 1 … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương IV Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Các hoạt động của NST trong giảm phân 1?

2.Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?


1. Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp ( mỗi lần cũng gồm 4 kì như nguyên phân ) nhưng trong đó NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian lần phân bào 1

* Lần phân bào 1

Kì trung gian

– Đầu kì trung gian NST ở dạng sợi mảnh, duỗi xoắn

– Bước vào kì trung gian: trung thể nhân đôi, NST nhân đôi -> tạo thành NST kép ( gồm 2 cromatit giống hệt nhau và dính nhau ở tâm động )

Kì đầu-Màng nhân, nhân con biến mất-Sợi tơ thoi phân bào xuất hiện nối liền hai cực tế bào-NST đóng xoắn lên có hình thái rõ rệt-Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp nhau thành từng cặp-các NST kép dính vào sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động

Kì giữa

– Các NST kép đóng xoắn và co ngắn cực đại ( có hình dạng dặc trưng )

– Các cặp NST kép tương đồng tập trung và xếp song song thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kì sau

– Từng NST kép trong cặp tương đồng tách nhau và phân li độc lập về hai cực của tếbào

Kì cuối

– Sợi tơ của thoi phân bào biến mất, màng nhân và nhân con xuất hiện trở lại. Tế bào chất phân chia thành 1 TB con khác TB mẹ ( n NST kép )

2. Vì: Khi NST giãn xoắn thì chúng như những sợi chỉ dài, chúng dễ va chạm nhau gây đứt gãy và rối trong quá trình di chuyển, làm ảnh hưởng đến vật chất di truyền bên trong. Chính vì vậy, NST phải co xoắn tối đa để đảm bảo cho vật chất di truyền bên trong nó được thu gọn lại, không bị rối cũng như đứt gãy do va chạm, giúp cho quá trình di chuyển của NST về hai cực tế bào được thuận tiện hơn.