Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học 10 15 phút Chương I Phần 3: Tại sao khi để vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?

CHIA SẺ
Tại sao khi để vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua? Để quả vải chín qua 3-4 ngày sẽ có vị chua vì dịch quả vải chứa rất nhiều đường. Ở vỏ quả nấm men xâm nhập trong quả và xảy ra quá trình lên men, … trong

1. Tại sao khi để vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?

2. Quá trình lên men rượu và lên men lactic có những điểm gì sai khác?


1. Để quả vải chín qua 3-4 ngày sẽ có vị chua vì dịch quả vải chứa rất nhiều đường. Ở vỏ quả nấm men xâm nhập trong quả và xảy ra quá trình lên men, chúng chuyển hóa đường thành rượu và từ rượu thành axit (có mùi chua).

2.

Đặc điểm so sánh

Lên men rượu

Lên men lactic

Loại vi sinh vật

Nấm men rượu, một số loại nấm mốc và vi khuẩn

Vi khuẩn lactic đồng hình hoặc dị hình

Sản phẩm

Sản phẩm chủ yếu là rượu êtilic và khí cacbônic, ngoài ra vi khuẩn và nấm mốc còn tạo ra các chất hữu cơ khác

Sản phẩm chủ yếu là axit lactic, ở lên men lactic dị hình còn có thêm khí cacbônic, rượu êtilic và một số axit hữu cơ

Nhận biết

Có mùi rượu

Có mùi chua

Số ATP tế bào thu được từ 1 mol glucôzơ

– Nấm men tạo ra 2 mol ATP- Vi khuẩn hoặc nấm mốc tạo ra 1 – 2 mol ATP tuỳ từng đối tượng

– Lên men đồng hình tạo ra 2 mol ATP – Lên men dị hình tạo ra 1 mol AT