Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 Sinh lớp 10: Nêu ứng dụng của virut trong sản xuất chế phẩm sinh học?

CHIA SẺ
Nêu ứng dụng của virut trong sản xuất chế phẩm sinh học?Hiện nay, virut có vai trò quyết định trong việc sản xuất một số loại dược phẩm : intefêron, insulin,…  trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Câu 1. Nêu ứng dụng của virut trong sản xuất chế phẩm sinh học?

Cau 2. Trình bày các giai đoạn phát triển của HIV/AIDS?


1.  – Hiện nay, virut có vai trò quyết định trong việc sản xuất một số loại dược phẩm : intefêron, insulin,…

– Một số phagơ chứa các đoạn gen không thực sự quan trọng nên nếu cắt bỏ đi cũng không ảnh hưởng đến quá trình nhân lên của chúng. Dựa vào đặc điểm này mà người ta đã cắt bỏ một số gen để thay vào đó các gen mong muốn (gen quy định tổng hợp insulin, intefêron ở người…). Nhờ vậy mà có thể tạo ra các chế phẩm sinh học tương ứng với số lượng lớn và giá thành hạ.

2. Người nhiễm HIV trải qua 3 giai đoạn phát triển của bệnh, cụ thể là:

   – Giai đoạn sơ nhiễm (giai đoạn “cửa sổ”): kéo dài từ 2 tuần đến 3 tháng. Trong thời gian này người bệnh thường không có biểu hiện triệu chứng hoặc có nhưng nhẹ.

   – Giai đoạn không triệu chứng: kéo dài từ 1 – 10 năm.

   – Giai đoạn biểu hiện triệu chứng AIDS: các bệnh cơ hội xuất hiện : tiêu chảy, viêm da, lao, ung thư Kapôsi, sốt kéo dài, sụt cân,…