Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

[Đề 27] Thi học kì 1 Toán lớp 5: Tổng hai số là 102,1. Tìm hai số đó biết nếu số thứ nhất gấp 5 lần số hạng thứ hai
[Đề 27] Thi học kì 1 Toán lớp 5: Tổng hai số là 102,1. Tìm hai số đó biết nếu số thứ nhất gấp 5 lần số hạng thứ...
Đề số 27: 25 ô tô như nhau chở được 107 tấn hàng. Hỏi 15 ô tô như thế chở được bao nhiêu tấn hàng? 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A....
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 26]: Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 26]: Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề số 26: Có 24 chai đựng dầu hỏa, mỗi chai chứa 0,75l dầu. Mỗi lít dầu hỏa nằng 0,76kg. ỗi vỏ chai nặng 0,25kg. Hỏi 24 chai dầu hỏa...
Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 25]: Nối phép nhân với kết quả của phép nhân đó
Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 25]: Nối phép nhân với kết quả của phép nhân đó
Kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề số 25: Một xe máy trung bình mỗi giờ đi được 36,4km. Hỏi trong 3 giờ 15 phút ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 1. Đúng chọn Đ, sai...
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 24]: Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 24]: Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất
Đề số 24 - Thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 : Một người đi xe máy trung bình mỗi phút đi được 0,605km. Hỏi người đó đi được bao nhiêu mét trong một thời gian sau: 1. Đúng...
Kiểm tra học kì 1 Đề 23 Toán lớp 5: Một số nếu giảm đi 5 lần rồi bớt đi 32,5 thì được 41,72. Tìm số đó.
Kiểm tra học kì 1 Đề 23 Toán lớp 5: Một số nếu giảm đi 5 lần rồi bớt đi 32,5 thì được 41,72. Tìm số đó.
Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 5 : Một số nếu giảm đi 5 lần rồi bớt đi 32,5 thì được 41,72. Tìm số đó. 1. Đúng chọn Đ, sai chọn S: a) (3,45 times 9 = 31,05)  ☐ (3,45...
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 22]: Một số thêm 2,1 thì bằng 1,5 thêm 3,4. Hãy tìm số đó.
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 22]: Một số thêm 2,1 thì bằng 1,5 thêm 3,4. Hãy tìm số đó.
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề số 22: Trung bình cộng của 3 số là 12. Số thứ nhất là 12,5. Số thứ hai là 12,3. Tìm số thứ ba. 1. Đúng ghi Đ, sai ghi...
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề số 21]: Hỏi ngày thứ ba người thợ đó dệt được bao nhiêu mét vải?
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề số 21]: Hỏi ngày thứ ba người thợ đó dệt được bao nhiêu mét vải?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề số 21: Một người đi xe đạp trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 13,5km. Giờ thứ hai người đó đi kém giờ thứ nhất 1,8km nhưng...
Đề số 20 Đề thi cuối học kì 1 Toán lớp 5 : Tính chiều rộng miếng bìa đó
Đề số 20 Đề thi cuối học kì 1 Toán lớp 5 : Tính chiều rộng miếng bìa đó
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài là 11/10, chiều rộng kém chiều dài 1/5. Tính : 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) (3...
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 19]: So sánh hai phân số sau
Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 19]: So sánh hai phân số sau
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5: Từ các số 2, 4, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tử số và mẫu số đều bé? 1....
Thi cuối học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 18]: Phân số nào có tử số bé hơn mẫu số
Thi cuối học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 18]: Phân số nào có tử số bé hơn mẫu số
Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề số 1: Chú Hà đi một quãng đường dài 15km. Từ làng ra huyện chú đi được 9km thì nghỉ một lúc. Hỏi chú còn phải đi...

Đề & bài tập hay