Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12

Chia sẻ đề kiểm tra Vật lý 12 15 phút Chương 6: Tính công thoát electron của kim loại dùng làm catot?
Chia sẻ đề kiểm tra Vật lý 12 15 phút Chương 6: Tính công thoát electron của kim loại dùng làm catot?
Một chùm bức xạ có bước sóng (0,42mu m)  được chiếu vào catot của tế bào quang điện cho dòng điện bão hòa có cường độ 1,6mA. Khi UAK = 2,4V. Tính số electron bật ra khỏi catot trong 1 giây?...
Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 8: Tính khoảng cách từ Trái Đất tới quaza?
Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 8: Tính khoảng cách từ Trái Đất tới quaza?
Độ dịch chuyển về phía đỏ của bức xạ (lambda  = {10^{ - 10}}m)  do một quaza phát ra là 10-11m. Tính khoảng cách từ Trái Đất tới quaza ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 8 Vật lý 12: Mỗi năm khối lượng Mặt Trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần khối lượng của chính nó?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 8 Vật lý 12: Mỗi năm khối lượng Mặt Trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần...
Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026W. Mỗi năm khối lượng Mặt Trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần khối lượng của chính nó? ... trong Đề...
Kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12: Hãy tính độ phóng xạ của poloni lúc có được 5,15gam chì?
Kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12: Hãy tính độ phóng xạ của poloni lúc có được 5,15gam chì?
Ban đầu có 10,5 gam poloni (({}_{84}^{210}Po),)  phóng xạ ra hạt nhân con là chì (({}_{82}^{206}Pb).)  Biết chu kì bán rã của ({}_{84}^{210}Po)  là 138 ngày. Hãy tính độ phóng xạ của poloni lúc có được 5,15gam chì ......
Đề kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12: Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần, nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 3 năm?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12: Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần, nó...
Trong hai hạt nhân ({}_3^6Li;{}_{13}^{27}Al,)  hạt nhân nào bền vững hơn? Biết khối lượng hạt nhân ({}_3^6Li)  là 6,0151u và khối lượng hạt nhân ({}_{13}^{27}Al)   là 26,98146u ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12. Tham khảo...
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12: Một hạt nhân càng bền vững khi nào?
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12: Một hạt nhân càng bền vững khi nào?
Một hạt nhân càng bền vững khi nào?; Trong hạt nhân ({}_{15}^{31}P)  có số nuclon là bao nhiêu? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây (Mỗi...
Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 6: Hiện tượng vật lí chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 6: Hiện tượng vật lí chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt là gì?
Hiện tượng vật lí chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt là gì?; Hiện tượng quang điện ngoài là gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 6. Tham khảo chi tiết đề và đáp án...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Chương 5: Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được sẽ như thế nào?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Chương 5: Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được...
Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng vàn có bước sóng (0,59mu m.)Khoảng cách...
Kiểm tra môn Vật lý 15 phút lớp 12 – Chương 5: Khi nói về ánh sáng đơn sắc phát biểu nào sau đây là sai?
Kiểm tra môn Vật lý 15 phút lớp 12 – Chương 5: Khi nói về ánh sáng đơn sắc phát biểu nào sau đây là sai?
Khi nói về ánh sáng đơn sắc phát biểu nào sau đây là sai?; Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suất này sang môi trường trong suốt khác thì điều gì xảy ra? ... trong Kiểm tra môn Vật...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lý Chương 3: Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lý Chương 3: Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch?
Một đoạn mạch RLC, trong đó (R = 75Omega ,C = dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{pi }F,)  cuộn cảm thuần có độ tự cảm (L = dfrac{2}{pi }H.)  Điện áp ở hai đầu đoạn mạch: (u = 50sqrt 2 cos100pi t,(V).)...