Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Lý lớp 9

Bài tập C1- C8 trang 113,114,115 SGK Lý 9: Thấu kính hội tụ

Bài 42 – Giải bài tập C1,C2 trang 113; C3,C4 ,C5,C6 trang 114; C7,C8 trang 115 SGK Vật Lý 9

1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu-kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu-kính hội tụ?

Một chùm tia sáng song song qua thấu-kính, chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu-kính hội tụ tại một điểm, thấ- kính đó được gọi là thấu-kính hội tụ.


2. Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2.

2016-05-09_215758


3. Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu-ính hội tụ dùng trong thí nghiệm

Thấu-kính hội -ụ thường được làm bằng vật liệu trong suốt, thủy tinh hoặc nhựa chẳng hạn: Thấu-kính hội-tụ thường có độ dày phần rìa mỏng hơn so với phần giữa.

Advertisements (Quảng cáo)


4. Quan sát lại thí  nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu.kính, tia nào qua thấu.kính truyền thẳng không bị đổi hướng? Tìm cách kiểm tra điều này?

Trong ba tia sáng truyền qua thấu kính hội-tụ ở hình 42.2, tia sáng ở giữa truyền thẳng, không bị đổi hướng.


5. Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào ? Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 42.4

Giải bài C5:

Trong thí nghiệm ở hình 42.2 SGK, điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên trục chính, đó là đường thẳng chứa tia tới ở giữa


6. Vẫn thí nghiệm trên , nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu.kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì?

Vẫn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu-kính thì chùm tia ló vẫn hội tụ tại một điểm trên trục chính


7. Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội-tụ quang tâm O, trục chính là  ∆, hai tiêu điểm F và F’, các tia tới 1, 2, 3. Hãy vẽ tia ló của các tia này

Hướng dẫn vẽ hình


Bài C8 trang 115: Trả lời câu hỏi Kiên nêu ra ở phần mở bài?

+ Là loại thấu-kính mà khi chiếu chùm sáng song song đi qua thì hội tụ tại một điểm

+ Là loại thấu-kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

Advertisements (Quảng cáo)