Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán 15 phút Chương 3 – Hình học 7: Cho tam giác ABC vuông góc ở A, nối điểm D trên cạnh AB với điểm E trên cạnh AC, So sánh BE và BC

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC vuông góc ở A, nối điểm D trên cạnh AB với điểm E trên cạnh AC. Cho biết hình chiếu của BE và BC trên cạnh AC … trong Kiểm tra Toán 15 phút Chương 3 – Hình học 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC vuông góc ở A, nối điểm D trên cạnh AB với điểm E trên cạnh AC.

a) Cho biết hình chiếu của BE và BC trên cạnh AC.

b) So sánh BE và BC.

c) So sánh ED và BC.


a) Hình chiếu của BE trên cạnh AC là đoạn AE; hình chiếu của BC trên cạnh AC là đoạn AC.

b) Vì \(A{\rm{E}} < AC \Rightarrow BE < BC\) (1) (quan hệ đường xiên hình chiếu)

c) Vì \(A{\rm{D}} < AB \Rightarrow DE < BE\) (2) (quan hệ đường xiên hình chiếu)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow DE < BE < BC.\)