Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 4 Biểu thức đại số: Hỏi khi ô tô tới B thì xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

CHIA SẺ
Một ô tô và xe máy đi từ A đến B dài s (km) và xuất phát cùng một lúc từ A. Vận tốc của ô tô là 50 km/h, vận tốc của xe máy là v (km/h) \((v < 50)\). Hỏi khi ô tô tới B thì xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 4 Biểu thức đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Chiều dài của khu vườn hình chữ nhật là a mét; chiều rộng nhỏ hơn chiều dài là 4 mét. Tính diện tích của khu vườn.

Bài 2: Một ô tô và xe máy đi từ A đến B dài s (km) và xuất phát cùng một lúc từ A. Vận tốc của ô tô là 50 km/h, vận tốc của xe máy là v (km/h) \((v < 50)\). Hỏi khi ô tô tới B thì xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

\(P = 2{a^4} – ab + 2{b^2},\) nếu \(a =  – 1;b =  – {1 \over 2}\).


Bài 1: Chiều rộng của hình chữ nhật là:\(a – 4\) \((m)\).

Diện tích của khu vườn là:\(a(a – 4) = {a^2} – 4a\) \(({m^2})\).

Bài 2: Thời gian để ô tô đi hết quãng đường AB là: \({s \over {50}}\) (giờ).

Vậy xe máy đi được quãng đường là: \({s \over {50}}.v\) \((km)\).

Bài 3: Thay \(a =  – 1;b =  – {1 \over 2}\) vào biểu thức P, ta được:

\({\rm{P = 2( – 1}}{{\rm{)}}^4} – ( – 1).\left( { – {1 \over 2}} \right) + 2{\left( { – {1 \over 2}} \right)^2} \)\(\;= 2 – {1 \over 2} + {1 \over 2} = 2\).