Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 24, 25, 26 trang 89 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ góc vuông BAC bằng 2 cách?

CHIA SẺ
Bài 5 Vẽ góc cho biết số đo SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 24, 25, 26 trang 89 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 24: Vẽ góc xOl có số đo bằng …

Câu 24: Vẽ góc xOl có số đo bằng \({40^o}\)

Vẽ tia Ox, trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Ol sao cho \(\widehat {xOl} = {40^o}\)

Câu 25: Vẽ góc vuông BAC.

Cách 1: Dùng thước đo góc.

 Cách 2: Dùng êke

- Quảng cáo -

Cách 1: Vẽ tia AB, đặt tâm thước đo góc trùng với điểm A, vạch số 0 của thước trùng với tia AB, vẽ tia AC đi qua vạch 90 của thước ta có: \(\widehat {BAC} = {90^o}\)

Cách 2: Vẽ tia AB, đặt cạnh góc vuông êke trùng với tia AB sao cho đỉnh góc vuông trùng với điểm A, vạch tia AC theo cạnh góc vuông thứ hai ta có \(\widehat {BAC} = {90^o}\)

Câu 26: So sánh hai góc ở hình 10.

Cách 1: Đo riêng từng góc rồi so sánh hai số đó

Cách 2: Vẽ lại hai góc lên giấy trong. Đặt chồng hai góc sao cho đỉnh trùng nhau, một cạnh trùng nhau, hai cạnh còn lại của hai góc nằm cùng phía đối với cạnh trùng nhau rồi vận dụng kiến thức bài 5 để kết luận.

Dùng thước đo độ để đo hai góc ở hình 10 và so sánh.