Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm – Toán lớp 6 kết nối tri thức

Trả lời Hoạt động, luyện tập trang 89, 90, 91, 92 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Giải bài 9.25 , 9.26, 9.27, 9.28 trang 93 Toán lớp 6 tập 2 KNTT. Bài 42 Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm – Chương 9 Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Hoạt động 1

Vuông và Tròn gieo một con xúc xắc và quan sát mặt sấp xuất hiện của nó. Có thể xảy ra những kết quả nào?

Một con xúc xắc có 6 mặt mỗi mặt gồm số chấm khác nhau: 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

Gieo xúc xắc ngẫu nhiên nên ta không biết chắc chắn nó xuất hiện mặt nào, tuy nhiên các mặt đó chỉ có thể là một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Vậy có thể xảy ra: mặt 1 chấm, hoặc mặt 2 chấm, hoặc mặt 3 chấm, hoặc mặt 4 chấm, hoặc mặt 5 chấm, hoặc mặt 6 chấm.

Hoạt động 2

Vuông và Tròn đang chơi trò oẳn – tù –tì. Em hãy liệt kê các kết quả Vuông có thể ra trong mỗi lần oẳn- tù- tì.

Tìm các kết quả mà Vuông có thể ra.

Chỉ có thể xảy ra một trong 3 kết quả sau: Búa, giấy, kéo.

Hoạt động 3

Một túi có 3 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu xanh. Không nhìn vào túi, lấy ra một quả bóng, ghi lại màu của quả bóng được lấy ra. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra trong thí nghiệm này.

Tính số màu có thể nhận được.

Sau khi lấy một quả bóng thì chỉ có thể xảy ra hai màu xanh và đỏ.

Câu hỏi

a) Liệt kê các kết quả có thể về phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật

Trò chơi Ô cửa bí mật:

Người ta đặt ba phần thưởng gồm một chiếc ô tô và hai con dê sau ba ô cửa. Người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một ô cửa và nhận được phần thưởng sau ô cửa đó.

b) Tìm một trò chơi, thí nghiệm khác và liệt kê các kết quả có thể của trò chơi, thí nghiệm đó.

a) Tìm các loại phần thưởng có thể nhận được trong 3 ô cửa.

b) Tìm trò chơi và thử chơi. Sau đó em tìm tất cả các kết quả có thể xảy ra của trò chơi đó.

a) Phần thưởng gồm một chiếc ô tô và hai con dê. Do đó phần thưởng có thể nhận được là ô tô hoặc .

b) Trò chơi tung đồng xu. Một đồng xu có hai mặt là mặt sấp và mặt ngửa, khi ta tung đồng xu đó lên cao và đợi đồng xu rơi xuống đất thì sẽ biết nó hiện mặt nào.

Khi tung như thế thì các kết quả có thể xảy ra là mặt sấp hoặc mặt ngửa.

Luyện tập 1

Chiếc nón kì diệu từng là một trò chơi truyền hình nổi tiếng ở Việt Nam.

Quan sát hình 9.27 và liệt kê tất cả các kết quả có thể khi quay chiếc nón kì diệu.

Viết lần lượt các kết quả từ phải sang trái, kết quả nào đã được viết rồi thì bỏ qua, chỉ viết các kết quả mà trước đó chưa viết.

Ta viết từ ô 100 có mũi tên màu vàng trên hình. Các kết quả có thể xảy ra là:

100, 700, 200, 800, Mất điểm, 900, 500, Chia đôi, May mắn, 300, 400, Phần thưởng, Mất lượt, Gấp đôi.

Tranh luận

Em có đồng ý với Vuông không?

Advertisements (Quảng cáo)

– Lưu ý cách viết tập hợp: Các phần tử chỉ được viết một lần.

– Kết quả có thể của một thí nghiệm gieo xúc xắc là tất cả các kết quả có thể nhận được khi gieo.

Không đồng ý với ý kiến của Vuông vì các kết quả có thể của thí nghiệm gieo xúc xắc là 1;2;3;4;5;6. Do đó S={1,2,3,4,5,6}.

Hoạt động 4

Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Quan sát số chấm xuất hiện và cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra?

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn;

b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 7.

– HS tự gieo và quan sát.

– Tính tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc.

– Số chia hết cho 2 là số chẵn.

a) Ví dụ 1: sau khi em gieo con xúc xắc được 3 chấm và 5 chấm. Tổng số chấm là 3+5=8 chia hết cho 2 nên sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn” xảy ra.

Ví dụ 2: sau khi em gieo 2 con xúc xắc được 1 chấm và 2 chấm. Tổng số chấm là 1+2=3 không chia hết cho 2 nên sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn” không xảy ra.

b) Ta sử dụng luôn ví dụ 1 và ví dụ 2 bên trên:

Ở ví dụ 1: tổng số chấm bằng 8 lớn hơn 7 nên sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 7” xảy ra.

Ở ví dụ 2:  tổng số chấm bằng 3

Hoạt động 5

Trong hộp có 10 tấm thẻ ghi các số 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5. Yêu cầu 5 bạn lần lượt rút ngẫu nhiên 1 thẻ, quan sát số ghi trên thẻ rồi trả lại thẻ vào hộp. Sau mỗi lần một bạn rút, hãy cho biết các sự kiện sau có xảy ra hay không?

a) Rút được thẻ ghi số 5;

b) Không rút được thẻ ghi số 2.

a)

+ 5 bạn lên rút thẻ.

+ Kiểm tra trong 5 bạn có bạn nào rút được thẻ ghi số 5 hay không.

b) Kiểm tra trong 5 bạn có bạn nào rút được thẻ ghi số 2 hay không.

a) Nếu trong 5 bạn đó, có bạn rút được thẻ ghi số 5 thì sự kiện “Rút được thẻ ghi số 5” xảy ra.

Nếu cả 5 bạn đều không rút được thẻ ghi số 5 thì sự kiện “Rút được thẻ ghi số 5” không xảy ra.

b) Nếu trong 5 bạn đó, có bạn rút được thẻ ghi số 2 thì sự kiện “Không rút được thẻ ghi số 2” không xảy ra.

Nếu cả 5 bạn đều không rút được thẻ ghi số 2 thì sự kiện “Không rút được thẻ ghi số 2” xảy ra.

Luyện tập 2

Minh quay tấm bìa thì thấy mũi tên chỉ vào ô số 3 như hình bên.

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra:

(1) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 hoặc 5;

(2) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 4;

(3) Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 5.

Kiểm tra từng sự kiện.

Sự kiện (1): xảy ra vì ta có thể hiểu sự kiện này như sau:

Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 hoặc 5” có nghĩa là mũi tên chỉ vào một trong hai ô: số 3 hoặc số 5. Do đó chỉ cần chỉ vào một trong hai ô này thì sự kiện xảy ra.

Sự kiện (2): không xảy ra vì mũi tên không chỉ vào ô số 4.

Sự kiện (3): không xảy ra vì mũi tên chỉ vào ô số 3 nhỏ hơn 5

Thử thách nhỏ

Một hộp kín dụng 5 viên bị xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Mỗi lượt chơi, Minh và Khoa lần lượt lấy ra một viên bi từ hộp. Quan sát và ghi lại màu của viên bi rồi trả lại viên bi vào hộp. Màu của các viên bi trong mỗi lượt lấy được Minh và Khoa ghi lại như hình bên (X: xanh, Đ: đỏ, V: vàng).

Người thẳng là người lấy được nhiều viên bi đỏ hơn sau 10 lượt chơi. Sự kiện Minh thắng có xảy ra hay không?

Đếm số chữ Đ trong hình trên, bạn nào có nhiều chữ Đ nhất thì bạn đó lấy được nhiều viên bi đỏ nhất.

Minh lấy được 3 viên bi đỏKhoa lấy được 4 viên bi đỏ.

Vậy bạn Khoa thắng.

Giải bài 9.25 trang 93 Toán 6 tập 2

Gieo một con xúc xắc.

a. Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “Số chấm xuất hiện là số nguyên tố” xảy ra;

b. Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện “Số chấm xuất hiện không phải là 6” có xảy ra hay không?

a.

– Gieo một con xúc xắc có 6 kết quả có thể: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

– Tìm số nguyên tố trong 6 số trên: Số nguyên tố là số chỉ có ước là 1 và chính nó.

– Các kết quả của sự kiện là các số nguyên tố trong 6 số trên.

b. Sự kiện “Số chấm xuất hiện không phải là 6” xảy ra nếu số chấm gieo được là số khác số 6.

a. Các kết quả có thể để sự kiện “Số chấm xuất hiện là số nguyên tố” xảy ra là: 2, 3, 5 vì đây là các số nguyên tố.

b. Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện “Số chấm xuất hiện không phải là 6” xảy ra vì số 5 khác số 6.

Bài 9.26 trang 93 Toán 6 tập 2 KNTT

Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.

a. Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này;

b. Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “Mũi tên không chỉ vào ô Nai” xảy ra;

c. Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai” có xảy ra không?

a. Các kết quả có thể là tên tất cả các động vật xuất hiện trên tấm bìa.

b. Các kết quả có thể là tên các động vật không phải là Nai.

c. Sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai”  xảy ra là nếu mũi tên chỉ vào một trong hai ô Gấu hoặc Nai.

 a. Các kết quả có thể của thí nghiệm này là: Nai; Cáo; Gấu vì đây là tên của tất cả các động vật xuất hiện trên tấm bìa.

b. Các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra là: Cáo; Gấu.

c. Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai” có xảy ra.

Giải bài 9.27 trang 93 Toán 6 tập 2

Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong sáu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi gieo súc xắc năm lần liên tiếp. Mỗi lần gieo, nếu xuất hiện mặt có số chấm bằng số đã chọn thì được 10 điểm, ngược lại bị trừ 5 điểm. Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng.

An và Bình cùng chơi, An chọn số 3 và Bình chọn số 4. Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2, 3, 6, 4, 3 và 4, 3, 4, 5, 4. Hỏi An hay Bình là người thắng?

Tính điểm của An và Bình: Tính điểm cho mỗi lần gieo.

Coi việc bị trừ 5 điểm là được -5 điểm.

Lấy số điểm của 5 lần cộng lại.

 Tính điểm của An: An chọn số 3

Lần gieo 1: An được -5 điểm.

Lần 2: An được 10 điểm.

Lần 3: An được -5 điểm.

Lần 4: An được -5 điểm.

Lần 5: An được 10 điểm.

Tổng số điểm của An là: -5+10+(-5)+(-5)+10=5 điểm.

Tính điểm của Bình: Bình chọn số 4

Lần gieo 1: Bình được 10 điểm.

Lần 2: Bình được -5 điểm.

Lần 3: Bình được 10 điểm.

Lần 4: Bình được -5 điểm.

Lần 5: Bình được 10 điểm.

Tổng số điểm của Bình là: 10+(-5)+10+(-5)+10 = 20 điểm.

Vậy Bình là người thắng.

Giải bài 9.28 Toán 6 trang 93

Mai và Linh cùng chơi, mỗi người gieo một đồng xu liên tiếp 30 lần được kết quả như sau (S: sấp, N: ngửa):

Người chơi được một điểm khi có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa. Người nào được nhiều điểm hơn là người thắng. Sự kiện “Mai thắng” có xảy ra không?

– Tính điểm của mỗi bạn.

– Người chơi được 1 điểm nếu có NNN xuất hiện.

Mai được 2 điểm vì có 2 lần là Mai ra NNN:

Linh được 1 điểm vì có 1 lần ra NNN:

Sự kiện “Mai thắng”xảy ra.

Advertisements (Quảng cáo)