Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập chung trang 97 SGK Toán lớp 6 tập 2 KNTT

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập chung – Chương 9 Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Giải bài 1 trang 97 Toán 6 tập 2

Em đọc luật chơi trên và dự đoán xem trong 2 người chơi, ai là người có khả năng thắng cuộc cao hơn.

 Em dự đoán E người chơi có khả năng thắng cuộc cao hơn

Bài 2

Chia lớp thành từng cặp 2 người chơi. Mỗi cặp chơi 1 ván( tức là chơi đến lúc có người thắng) và ghi lại kết quả theo mẫu Bảng 9.9

 Chơi và tiến hành điền kết quả vào bảng

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 3 trang 97 Toán 6 tập 2

Tổng hợp lại kết quả chơi của cả lớp theo mẫu Bảng 9.10

 Giả sử lớp em thu được kết quả như sau:

Advertisements (Quảng cáo)

Cặp chơi số

E thắng

O thắng

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

22

X

23

X

Giải bài 4 trang 97 Toán 6 tập 2 KNTT

Từ dữ liệu bảng 9.10, hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện E thắng, O thắng. Dựa vào kết quả tính được, khả năng E thắng hay O thắng là cao hơn? Dự đoán ban đầu của em có chính xác không?

Xác suất thực nghiệm sự kiện E thắng là: Số cặp E thắng: Tổng số cặp chơi

Xác suất thực nghiệm sự kiện O thắng là: Số cặp O thắng: Tổng số cặp chơi

Giả sử với kết quả thu được ở bảng

Cặp chơi số

E thắng

O thắng

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

22

X

23

X

Xác suất thực nghiệm sự kiện E thắng là:

16:23

Xác suất thực nghiệm sự kiện O thắng là:

7:23

Advertisements (Quảng cáo)