Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập chung trang 97 SGK Toán lớp 6 tập 2 KNTT

CHIA SẺ
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập chung – Chương 9 Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Giải bài 1 trang 97 Toán 6 tập 2

Em đọc luật chơi trên và dự đoán xem trong 2 người chơi, ai là người có khả năng thắng cuộc cao hơn.

 Em dự đoán E người chơi có khả năng thắng cuộc cao hơn

Bài 2

Chia lớp thành từng cặp 2 người chơi. Mỗi cặp chơi 1 ván( tức là chơi đến lúc có người thắng) và ghi lại kết quả theo mẫu Bảng 9.9

 Chơi và tiến hành điền kết quả vào bảng

Quảng cáo

Giải bài 3 trang 97 Toán 6 tập 2

Tổng hợp lại kết quả chơi của cả lớp theo mẫu Bảng 9.10

 Giả sử lớp em thu được kết quả như sau:

Quảng cáo

Cặp chơi số

E thắng

O thắng

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

22

X

23

X

Giải bài 4 trang 97 Toán 6 tập 2 KNTT

Từ dữ liệu bảng 9.10, hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện E thắng, O thắng. Dựa vào kết quả tính được, khả năng E thắng hay O thắng là cao hơn? Dự đoán ban đầu của em có chính xác không?

Xác suất thực nghiệm sự kiện E thắng là: Số cặp E thắng: Tổng số cặp chơi

Xác suất thực nghiệm sự kiện O thắng là: Số cặp O thắng: Tổng số cặp chơi

Giả sử với kết quả thu được ở bảng

Cặp chơi số

E thắng

O thắng

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

22

X

23

X

Xác suất thực nghiệm sự kiện E thắng là:

16:23

Xác suất thực nghiệm sự kiện O thắng là:

7:23