Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập cuối chương IX (9) trang 98 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Giải bài 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38 trang 98 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập cuối chương 9 Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Giải bài 9.33 trang 98 Toán 6 tập 2

Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi sau đây.

Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi.

a. Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất?

b. Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay?

c. Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất?

Các cách thu thập dữ liệu: quan sát, thí nghiệm, lập phiếu hỏi, thu thập từ những nguồn có sẵn như sách báo, Internet,…

 a. Khảo sát qua mạng Internet.

b. Phỏng vấn trực tiếp các bạn trong lớp

c. Sử dụng phiếu hỏi.

Bài 9.34 trang 98 Toán 6 tập 2

Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt:

a. Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu;

b. Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng.

Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

a. Phương pháp thu thập thông tin: Lập phiếu hỏi.

b.

– Lập phiếu hỏi cho các bạn trong lớp em.

– Lập bảng thống kê lại:

Đội bóng

Đội A

Đội B

Số bạn yêu thích

 

 

– Kết luận đội bóng được yêu thích nhất.

 a. Lập phiếu hỏi

b.  (Học sinh tự thực hiện).

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 9.35 trang 98 Toán 6 tập 2

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh,4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi.

a. Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b. Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau:

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên;

d. Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu

(1) Xanh;                 (2) Vàng;                 (3) Đỏ.

a. Tìm tất cả các màu của quả bóng.

b. Thực hiện hoạt động như yêu cầu đề bài. Ghi lại số lượng bóng vàng, xanh, đỏ mà em lấy được trong 20 lần đó.

c. Vẽ biểu đồ cột với trục ngang là các màu, trục đứng là số lần.

d. Xác suất thực nghiệm của sự kiện Quả bóng lấy ra có màu xanh:

 

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Quả bóng lấy ra có màu vàng:

 

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Quả bóng lấy ra có màu đỏ:

Advertisements (Quảng cáo)


a. Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu: xanh, vàngđỏ.

b.

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

5

9

6

c. Vẽ biểu đồ:

d. Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu xanh là: \(\frac{5}{{20}} = \frac{5}{{20}}.100\%  = 25\% \)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu vàng là:

\(\frac{9}{{20}} = \frac{9}{{20}}.100\%  = 45\% \)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu đỏ là:

\(\frac{6}{{20}} = \frac{6}{{20}}.100\%  = 30\% \)

Bài 9.36 trang 98 Toán 6 tập 2 KNTT

Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp thu được kết quả như trong bảng thống kê 9.11.

a. Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê này;

b. Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất? Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất?

a. Vẽ biểu đồ cột kép gồm hai cột kép gần nhau là Nam và Nữ. Trục nằm ngang là các môn thể thao, trục đứng là số lượng các bạn yêu thích.

b.

– Môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất: Tìm cột cao nhất trong các cột Nam

– Môn thể thao được các bạn nữ yêu thích nhất: Tìm cột cao nhất trong các cột Nữ.

a.

b. Môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất là: Bóng đá (cột cao nhất màu vàng)

Môn thể thao được các bạn nữ yêu thích nhất là: Bơi lội (cột cao nhất màu xanh).

Giải bài 9.37 Toán 6 trang 98

Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng vào một cái túi. Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bị từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen.

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen.

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen:

 Xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen là: \(\frac{{58}}{{100}} = 58\% \)

Giải bài 9.38 Toán 6 trang 98

Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê các kết quả có thể.

Tìm các loại phần thưởng mà Quỳnh có thể nhận được trong mỗi lần lấy.

 Các kết quả có thể là:

+ Lần 1 được bút chì và lần 2 lấy được bút bi;

+ Lần 1 được bút chì và lần 2 lấy được bút chì;

+ Lần 1 được bút bi và lần 2 lấy được bút bi.

Advertisements (Quảng cáo)