Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6 iLearn Smart World: New Words – Lesson 2 Unit 3 Friends

Hướng dẫn trả lời New Words – Lesson 2 Unit 3 Friends trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Fill in the table. Listen and repeat.

(Điền vào bảng. Nghe và lặp lại.)


shopping            a movie (x2)            a party            swimming

TV            badminton            (a) pizza (x2)

to the beach            a barbecue            video games

 to the mall            a cake (x2)

go

play

have

watch

make

– shopping: mua sắm

– a movie: phim

– a party: bữa tiệc

– swimming: bơi

– TV = television: truyền hình

– badminton (n): cầu lông

– pizza (n): bánh pizza

– beach (n): bãi biển

Advertisements (Quảng cáo)

– a barbecue: tiệc nướng

– video games: trò chơi điện tử

– mall (n): trung tâm thương mại

– a cake: cái bánh

– go (v): đi

– have (v):

Advertisements (Quảng cáo)

– play (v): chơi

– watch (v): xem

– make (v): làm nên, tạo nên

go

play

have

watch

make

– shopping

– swimming

– to the beach

– to a mall

– badminton

– video games

– a party

– barbecue

– a movie

– TV

– a pizza

– a cake

b. Add more words to the table.

(Thêm từ vào bảng.)

– go: fishing, to school, home,…

(đi: câu cá, đến trường, về nhà,…)

– play: chess, football, hide and seek,…

(chơi: cờ vua, bóng đá, trốn tìm,…)

– have: a baby, a toy, breakfast,…

(có: em bé, đồ chơi, ăn sáng,…)

– watch: fireworks, a play, a comedy,…

(xem: pháo hoa, kịch, hài kịch,…)

– make: friends, a wish, meals,…

(tạo nên: kết bạn, điều ước, nấu các bữa ăn,…)

Advertisements (Quảng cáo)