Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải bài Reading Lesson 2 Unit 3 Friends – Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn làm bài Reading – Lesson 2 Unit 3 Friends trang 25 SGK Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Read the messages and fill in the blanks with the words from New Words.

(Đọc tin nhắn và điền vào chỗ trống với các từ ở phần New Words.)

Friend: Hey, Lisa, what are you doing on Friday?

Lisa: I’m free, why?

Friend: I’m (1) __________a barbecue at my house. Do you want to come?

Lisa: Sure. What time?

Friend: Come to my house at 6:00

Lisa: I’m (2)________swimming with my sister then. Can I come at 6:30?

Friend: Yeah, no problem. What are you doing this Saturday?

Lisa: I’m (3)________shopping with my morn in the morning.

Friend: I’m (4)__________badminton at the sports center in the afternoon. Do you want to come?

Lisa: Sure. It sounds fun.

Advertisements (Quảng cáo)

Friend: OK. I’ll see you this Friday. Bye!

Lisa: Bye, thanks for inviting me.

go

play

have

watch

make

– shopping

– swimming

– to the beach

– to a mall

– badminton

– video games

– a party

– barbecue

– a movie

– TV

– a pizza

– a cake

1. having

2. going

3. going

4. playing

Lisa: I’m free, why?Friend: Hey, Lisa, what are you doing on Friday?

Friend: I’m (1) having a barbecue at my house. Do you want to come?

Lisa: Sure. What time?

Friend: Come to my house at 6:00

Advertisements (Quảng cáo)

Lisa: I’m (2) going swimming with my sister then. Can I come at 6:30?

Friend: Yeah, no problem. What are you doing this Saturday?

Lisa: I’m (3) going shopping with my morn in the morning.

Friend: I’m (4) playing badminton at the sports center in the afternoon. Do you want to come?

Lisa: Sure. It sounds fun.

Friend: OK. I’ll see you this Friday. Bye!

Lisa: Bye, thanks for inviting me.

Tạm dịch bài hội thoại:

Bạn: Này, Lisa, thứ Sáu này bạn làm gì?

Lisa: Mình rảnh mà, có việc gì à?

Bạn: Mình định tổ chức tiệc nướng tại nhà mình. Bạn đến nhé?

Lisa: Chắc chắn rồi. Mấy giờ?

Bạn: Đến nhà mình lúc 6 giờ nhé.

Lisa: À mình định đi bơi với chị gái rồi. Mình có thể đến lúc 6:30 được không?

Bạn: Ừm, không sao. Bạn định làm gì vào thứ Bảy này?

Lisa: Mình sẽ đi mua sắm với mẹ vào buổi sáng.

Bạn: Mình sẽ chơi cầu lông ở trung tâm thể thao vào buổi chiều. Bạn có muốn đến không?

Lisa: Chắc chắn rồi. Nghe có vẻ vui đấy.

Bạn: Được rồi. Hẹn gặp bạn vào thứ Sáu tuần này nhé. Tạm biệt!

Lisa: Tạm biệt, cảm ơn vì đã mời mình nhé.

Advertisements (Quảng cáo)