Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Speaking – Lesson 2 Unit 2 School – Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn làm bài Speaking – Lesson 2 Unit 2. School trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Let’s Join a Club!

(Hãy tham gia một câu lạc bộ nhé!)

a. You want to sign up for some clubs for next year. Find out what activities your partner likes doing and then decide on one club to join together.

(Em muốn đăng ký một số câu lạc bộ cho năm tới. Tìm một số hoạt động mà bạn em thích làm và sau đó quyết định một câu lạc bộ để cùng nhau tham gia.)

– art club: câu lạc bộ mỹ thuật

– book club: câu lạc bộ sách

Advertisements (Quảng cáo)

– basketball practice: luyện tập bóng rổ

– science club: câu lạc bộ khoa học

– band practice: luyện tập trong ban nhạc

– outdoors club: câu lạc bộ ngoài trời

– drama club: câu lạc bộ kịch

Advertisements (Quảng cáo)

– dance club: câu lạc bộ khiêu vũ

– soccer club: câu lạc bộ bóng đá

– I.T club: câu lạc bộ công nghệ thông tin

– homework club: câu lạc bộ bài tập về nhà

– video games club: câu lạc bộ trò chơi điện tử

b. Join another pair. Which club do most people want to join?

(Tham gia vào một nhóm khác. Câu lạc bộ nào mà hầu hết mọi người muốn tham gia?)

Our group wants join…

Our group wants to join outdoors club.

(Nhóm mình muốn tham gia câu lạc bộ ngoài trời.)

Advertisements (Quảng cáo)