Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5. Mua 5kg măng tươi hết 60.000 đồng. Nếu giá mỗi ki-lô-gam măng tươi giảm đi 2000 đồng thì với 60.000 đồng có thể mua được bao nhiêu ki-lô-gam măng tươi như thế?

Gửi tới phụ huynh và các em học sinh Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp án. Đề gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ 1

Môn: Toán – Lớp 5

Năm học: 2020 – 2021

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số 12, 05 đọc là……………………………………………..…………………………

b) Số hai trăm linh ba phẩy mười lăm viết là………………….…………………………

Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Số gồm 5 chục, 2 phần nghìn được viết là :

A. 5,02          B. 5,002

C. 50,02        D. 50,002

Câu 3: Viết giá trị của chữ số 3 trong mỗi số có trong bảng sau: M2

Số 5,3 7,203 308,05
Giá trị của chữ số 3    

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: M3

Một hình vuông lớn được ghép bởi hai hình vuông và hai hình chữ nhật (như hình vẽ):

a) Cạnh hình vuông lớn dài:

A. 2 cm2

B. 7 cm2

C. 9 cm2

D. 14 cm2

b) Diện tích hình vuông lớn là:

A. 28 cm2

B. 63 cm2

C. 77 cm2

D. 81 cm2

II. Tự luận (6 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5: Viết bảng đơn vị đo diện tích.

Câu 6: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Câu 7: Đổi các số đo sau cùng đơn vị rồi xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

58m2;    70m2 ;    10m2 56dm2;    45,235m2.

Câu 8: Hãy tóm tắt và giải bài toán sau:

Mua 5kg măng tươi hết 60.000 đồng. Nếu giá mỗi ki-lô-gam măng tươi giảm đi 2000 đồng thì với 60.000 đồng có thể mua được bao nhiêu ki-lô-gam măng tươi như thế?

ĐÁP ÁN – KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ I

I. Trắc nghiệm:

Câu 1.  a) mười hai phẩy không năm

b) 203,15

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: Khoanh D

Câu 3.  Lần lượt điền vào bảng:

Câu 4. a) Khoanh C

b) Khoanh D

II. Tự luận:

Câu 5.

km2; hm2; dam2; m2; dm2; cm2; mm2.

Câu 6.

Câu 7.

Đổi: 10m2 56dm2= 10,56 m2

Vậy ta có:  10,56m2;   45,235m2;    58m2 ;   70m2.

Câu 8.

Tóm tắt

60 000 đồng :             5kg măng tươi

Nếu 1 kg măng giảm: 2 000 đồng

Thì 60 000 đồng:        …kg măng tươi?

Bài giải:

Mua 1 kg măng tươi hết số tiền là:

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Giá tiền của 1 kg măng tươi sau khi giảm là:

12 000 – 2000 = 10 000 (đồng)

Sau khi giảm giá với 60 000 đồng có thể mua được số măng tươi là:

60 000 : 10 000 = 6 (kg)

Đáp số: 6kg

Advertisements (Quảng cáo)