Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

[TH Hà Lĩnh] thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2020: Mua 1 tá bút chì hết 18000 đồng. Hỏi mua 48 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2019 – 2020 được trường THCS Hà Lĩnh tổ chức kiểm tra.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm

Số 732,014 đọc là:

Câu 2: khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Số  được viết dưới dạng số thâp phân là:

A. 8,92      B, 89,2         c. 0,0892       d. 0,892

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống

A. 5dm²6cm² = 5,6dm²          b. 58dm = 5.8m

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy 200 m, chiều cao 100 m thì diện tích của khu đất đó là :

A. 200 ha              B. 20 ha           C. 20 ha               D. 2 ha

Câu 5: (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tìm hai số tự nhiên  liên tiếp m và n biết: m < 75,975 < n

Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ trống

Phân số 2/5 được viết dưới dạng số thập phân là

II. Phần tự luận

Câu 7: Điền <,>,= thích hợp vào chỗ chấm

a. 4/17…..1          b.3/10…2/5

c. 3,12…2,759      d. 9kg…900g

Câu 8: Tính giá trị biểu thức

Câu 9: Mua 1 tá bút chì hết 18000 đồng. Hỏi mua 48 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 10: Tìm x, biết 6/8 = 15/x