Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Chính tả: Núi non hùng vĩ – Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau :

CHIA SẺ
 Soạn bài Chính tả: Núi non hùng vĩ – Tiếng Việt lớp 5 tập 2.  Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau : ; Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau :

Câu hỏi:

2. Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau :

Tại đây, các con

Tại đất Tây Nguyên ông bà mình này

Nơi mẹ đã đẻ ra ta và cắt rốn ta bằng cây nứa

Chỗ tuổi nhỏ ta nằm nước bò qua bụng đỏ

Và gió cao nguyên thổi nhột lỗ tai non.

Chính nơi đây các con

Xưa Đăm Săn, Y Sun, ông nội ta và lũ làng

Đã rèn dao và mài gươm dưới trăng trong suốt

Trong rừng già Mơ-nông, mặt trời không xuống đất

vẫn thanh đoản kiếm xưa Đăm Săn đuổi giặc

No trang Lơng, A-ma Dơ-hao, cha ta và lũ làng mài gấp

Hai mươi năm cạn nước sông Ba.

Theo PRÊ KI MA LA MÁC

3. Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau :

Ai từng đóng cọc trên sông Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

Vua nào thần tốc quân hành Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

Vua nào tập trận đùa chơi Cờ.lau phất trận một thời ấu thơ ?

Vua nào thảo Chiếu dời đô ?

Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN

* Bài tập 2:

Tên người, tên dân tộc

Tên địa lí

Đàm San, Y Sun

Tây Nguyên

Nơ trang Long

(sông ) Ba

A-ma Dơ-hao

Mơ-nông

 

*  Bài tập 3: –  Câu đố 1: Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo

–  Câu đố 2: Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

–  Câu đố 3: Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

–  Câu đố 4: Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn)

–   Câu đố 5: Lê Thánh Tông (Lê Tư Thành)