Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) – Tuần 34 – Có thể đặt dấu chấm vào những chỗ nào trong bài văn sau ? Viết lại các chữ đầu câu cho đúng quy định.

CHIA SẺ
 Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) – Tuần 34 – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Tìm các dấu chấm, chấm hỏi và chấm than trong mẩu chuyện vui dưới đây. Cho biết mỗi dấu câu ấy được dùng làm gì. ; Có thể đặt dấu chấm vào những chỗ nào trong bài văn sau ? Viết lại các chữ đầu câu cho đúng quy định.

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

* Câu 1. Tìm các dấu chấm, chấm hỏi và chấm than trong mẩu chuyện vui dưới đây. Cho biết mỗi dấu câu ấy được dùng làm gì.

Kỉ lục thế giới

Một vận động viên đang tích cực luyện tập để tham gia thế vận hội. Không may, anh bị cảm nặng. Bác sĩ bảo :

–   Anh sốt cao lắm ! Hãy nghỉ ngơi ít ngày đã !

Người bệnh hỏi :

–   Thưa bác sĩ, tôi sốt bao nhiêu độ ?

Bác sĩ đáp :

–   Bốn mươi mốt độ.

Nghe thấy thế, anh chàng ngồi phắt dậy :

–   Thế kỉ lục thế giới là bao nhiêu ?

MINH CHÂU sưu tầm

Bài Kỉ lục thế giới có 11 câu.

–  Dấu chấm đặt cuối các câu 1, 2, 9 dùng để kết thúc các câu kể.

(Câu 3, 6, 8, 10 tuy cũng là câu kể nhưng cuối câu đặc dấu hai chấm để dẫn lời nhân vật).

–  Dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu 7, 11 dùng để kết thúc các câu hỏi.

–   Dấu chấm than đặt ở cuối câu 4, 5: dùng để kết thúc câu cảm (câu 4), câu cầu khiến (câu 5).

* Câu 2. Có thể đặt dấu chấm vào những chỗ nào trong bài văn sau ? Viết lại các chữ đầu câu cho đúng quy định.

Thiên đường của phụ nữ

Thành phố Giu-chi-tan nằm ỏ phía nam Mê-hi-cô là thiên đường của phụ nữ ờ đây, đàn ông có vẻ mảnh mai, còn đàn bà lại đẫy đà, mạnh mẽ trong mỗi gia đình, khi một đứa bé sinh ra là phái đẹp thì cả nhà nhảy cẫng lên vì vui sướng, hết lời tạ ơn đấng tối cao

Nhưng điều đáng nói là những đặc quyền đặc lợi của phụ nữ trong bậc thang xã hội ở Giu-chi-tan, đứng trên hết là phụ nữ, kế đó là những người giả trang phụ nữ, còn ờ nấc cuối cùng là.. đàn ông điều này thể hiện trong nhiều tập quán của xã hội chẳng hạn, muốn tham gia một lễ hội, đàn ông phải được một phụ nữ mời và giá vé vào cửa là 20 pê-xô dành cho phụ nữ chính cống hoặc nhũng chàng trai giả gái, còn đàn ống : 70 pê-xô nhiều chàng trai mới lớn thèm thuồng những đặc quyền đặc lợi của phụ nữ đến nỗi có lắm anh tìm cách trở thành… con gái.

Theo tap chi THẾ GIỚI MỚI

Đoạn văn Thiên đường của phụ nữ có 8 câu như sau:

(1)   Thành phố Giu-chi-tan nằm ờ phía nam Mê-hi-cô là thiên đường của phụ nữ.

(2)  Ở đây, đàn ông có vẻ mảnh mai, còn đàn bà lại đẫy đà, mạnh mẽ.

(3)   Trong mỗi gia đình, khi một đứa bé sinh ra là phái đẹp thì các thành viên trong gia đình nhảy cẫng lên vì vui sướng, hết lời tạ ơn đấng tốì cao.

(4)  Nhưng điều đáng nói là những đặc quyền đặc lợi của phụ nữ.

(5)   Trong bậc thang xã hội ờ Giu-chi-tan, đứng trên hết là phụ nữ, kế đó là những người giả trang phụ nữ, còn ở nấc cuôi cùng là… đàn ông.

(6)  Điều này thể hiện trong nhiều tập quán của xã hội. Chẳng hạn, muốn tham gia một lễ hội, đàn ông phải được một phụ nữ mời và giá vé vào cửa là 20 pê-xô dành cho phụ nữ chính cống hoặc những chàng trai giả gái, còn đàn ông: 70 pê-xô.

(8) Nhiều chàng trai mới lớn thèm thuồng những đặc quyền đặc lợi của phụ nữ đến nỗi có lắm anh tìm cách trở thành… con gái.

* Câu 3: Khi chép lại mẩu chuyện vui dưới đây, bạn Hùng đã dùng sai một số dấu câu. Em hãy giúp bạn chữa lại những lỗi đó.

Tỉ số chưa được mở

Nam : – Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua, cậu được mấy điểm.

Hùng : – vẫn chưa mở được tỉ số.

Nam : – Nghĩa là sao !

Hùng : – vẫn đang hoà không – không ?

Nam :  ?!

                               MINH CHÂU sưu tầm

Mẫu chuyện Tỉ số chưa được mở có 4 câu:

–   Câu 1 là câu hỏi – phải sửa dấu chấm thành dấu chấm hỏi (Hùng này, hai bài., được mấy điểm?)

–  Câu 2 là câu kể – dấu chấm dùng đúng.

–   Câu 3 là câu hỏi – phải sửa dấu chấm than thành dấu chấm hỏi (Nghĩa là sao?)

–  Câu 4 là câu kể – phải sửa dấu chấm hỏi thành dấu chấm (Vẫn đang hoà không – không.)

Hai dấu ?! dùng đúng. Dâu ? diễn tả thắc mắc của Nam, dấu ! cám xúc của Nam.