Trang Chủ Chủ đề Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiếng Việt 5 Tập 2

Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) – Tuần 34 – Có thể đặt dấu chấm vào những chỗ nào trong bài văn sau ? Viết lại các chữ đầu câu cho đúng quy định.
Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) – Tuần 34 – Có thể đặt dấu chấm vào những chỗ...
 Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) - Tuần 34 - Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Tìm các dấu chấm, chấm hỏi và chấm than trong mẩu chuyện...
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 8 – Giới thiệu thầy đứng trước bảng.
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 8 – Giới thiệu thầy đứng trước bảng.
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 8 - Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất. ; Giới thiệu thầy...
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 7 – Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi ?
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 7 – Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi ?
 Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 7 - Tiếng Việt lớp  5 tập 2. Những chi nết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu ?. ; Dấu hiệu nào giúp Thương và...
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 6 – Viết đoạn văn khoảng 5 câu theo yêu cầu của tiết học.
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 6 – Viết đoạn văn khoảng 5 câu theo yêu cầu của tiết học.
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 6 - Tiếng Việt  lớp 5 tập 2. Câu 1. Nghe - viết. Trẻ con ở Sơn Mỹ (từ đầu đến hạt gạo của trời). ; Viết đoạn văn khoảng 5...
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 5 – Học sinh tự chọn miêu tả một hình ảnh rất sống động về trẻ em mà các em thích.
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 5 – Học sinh tự chọn miêu tả một hình ảnh rất sống động về trẻ em mà các em...
 Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 5 - Tiếng Việt  lớp 5 tập 2. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. ;  Học sinh tự chọn miêu tả một hình ảnh rất sống động về...
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4 – BIÊN BẢN HỌP (Lớp 5C)
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4 – BIÊN BẢN HỌP (Lớp 5C)
 Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4 - Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1.  Dưới đây là một cáu chuyện em đã học từ lớp 3. Già sử em là một chữ cái (hoặc...
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 3 – Qua bảng thống kê trên, em rút ra những nhận xét gì ? Chọn ý trả lời đúng:
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 3 – Qua bảng thống kê trên, em rút ra những nhận xét gì ? Chọn ý trả lời đúng:
 Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 3 - Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. ; Qua bảng thống kê trên, em rút ra những nhận xét gì ? Chọn...
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 2 – Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau :
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 2 – Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau :
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 2 - Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. ; Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau : Ôn...
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1 – Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:
Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1 – Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu...
 Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1 - Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. ; Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể...
Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) – Theo PHƠ-BO
Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) – Theo PHƠ-BO
Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang). Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) - Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1. Dựa vào kiến...