Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Dàn ý: Kể lại nội dung câu chuyện Lí Tự Trọng và rút ra ý nghĩa câu chuyện

CHIA SẺ

 Kể lại nội dung câu chuyện Lí Tự Trọng và rút ra ý nghĩa câu chuyện.

Các em tham khảo dàn bài chi tiết dưới đây:

1) MB::

Lí Tự Trọng là người anh hùng quên mình cứu đồng đội, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. Anh mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.

2) TB:

Lí Tự Trọng sinh ra trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh. Năm 1928, anh gia nhập tổ chức cách mạng và được cử đi học ở nước ngoài.

Năm 1929, anh về nước, được giao nhiệm vụ liên lạc, chuyển và nhận thư từ tài liệu trao đổi với các tổ chức Đảng bạn bè qua đường tàu biển.

Để tiện cho công việc, anh đóng vai người nhặt than ở bến cảng Sài Gòn.

Lí Tự Trọng gan dạ, nhanh trí và bình tĩnh. Bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào anh cũng hoàn thành.

Đầu năm 1931, trong một cuộc mít tinh, một cán bộ ta đang nói chuyện đông đảo trước đông đảo nhân dân và nhân dân thì tên thanh tra mật thám Lơ-răng ập tới, định bắt anh các bộ. Lí Tự Trọng lập tức rút súng lục bắn chết tên mật thám. Không trốn kịp, anh bị bắt.

Giặc tra tấn anh rất dã man khiến anh chết đi sống lại nhiều lần, nhưng chúng không moi được gì ở anh.

Trong nhà giam, anh được những người coi ngục rất khâm phục và kiêng nể. Họ gọi anh là “Ông nhỏ”.

Trước tòa án, anh dõng dạc vạch mặt bọn đế quốc và tuyên truyền cách mạng.

Đứng trước vành móng ngựa, anh khảng khái khẳng định con đường cách mạng của thanh niên.

Thực dân Pháp xử tử anh vào một ngày cuối năm 1931. Trước khi chết, anh hát vang bài Quốc tế ca.

3) KB:

Câu chuyện ca ngợi anh Lí Tự Trọng yêu nước, có lí tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù.