Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 Trường Tiểu học Trần Phú thi học kì 2 toán lớp 4...

Trường Tiểu học Trần Phú thi học kì 2 toán lớp 4 năm 2017 có đáp án

CHIA SẺ

Xem ngay đề thi học kì 2 lớp 4 Toán trường Tiểu học Trần Phú năm học 2016 – 2017. Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 40m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó?(2 đ)

PHÒNG GD&ĐT-CƯ JUT

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN TOÁN LỚP 4 – Thời gian làm bài: 50 phút

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM  :  (3 điểm)

* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng :

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254836 có giá trị là:(0,5 đ)

A.50

B.5000

C.50000

D. 500000

Câu 2: Nối cột A với cột B sao cho đúng: (0,5 đ)

         A                                               B

1) 1 phút                                          a) 60 giây

2) 1 phút 30 giây                             b) 30 giây

3) 2 phút                                       c) 90 giây

d)120giây

Câu 3: .Kết quả của phép nhân 213 x 65 là:(0,5 đ)

A.13854

B.13845

C.13485

D.13458

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 0,5 đ)

A. 1 tấn 32 kg = 1032 kg [….]             B. 4 kg = 400 g [ ….]

C. 2 thế kỉ = 200 năm   [….]            D. 5 yến = 500 kg [….]

Câu 5:  Kết quả của phép chia 1845: 15 là:(0,5 đ) M2

A.132

B.123

C.213

D. 231

Câu 6: Điền số thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ chấm:(0,5 đ)

5 dm2 3 cm2 = ……..cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)

Câu 1: Tính:(1 đ)

Câu 2: Tính diện tích của hình bình hành sau: (1 đ)

- Quảng cáo -

Câu 3: Hiệu của hai số là 120. Tỉ số của hai số là 1/5

Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 40m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó?(2 đ)

Câu 5 : Trước đây 5 năm mẹ hơn con 28 tuổi. Năm nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?(1 đ)


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4

CUỐI HỌC KÌ 2

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM  :  (3 điểm) Đúng mỗi câu 0,5 đ

Câu 1: C.50000

Câu 2: Nối : 1 với a; 2 với c; 3 với d.

Câu 3:B.13845

Câu 4: A – Đ;  B – S; C – Đ; D – S

Câu 5:  B. 123

Câu 6: 5 dm2 3 cm2 =503 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)

Câu 2: (1đ) Diện tích hình bình hành là:

10 x 12 = 120 (cm2)

Đáp số: 120 (cm2)

Câu 3: (2 đ)

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Số bé là:

120 : 4 = 30

Số lớn là:

120 + 30 = 150

Đ/S: số bé 30; số lớn 150

Câu 4: (2 đ) Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 5 x 2 =  16 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

40 – 16 = 24 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 16 =384 (m2)

Đ/S: 384 m2

Câu 5: (1đ)  Tuổi con hiện nay là:

(46 – 28) : 2 = 9 (tuổi)

Đ/S: con 9 tuổi.