Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Tính tuổi của bố con trong bài thi lớp 4 môn Toán cuối năm học

CHIA SẺ

Thi kì II lớp 4 môn Toán của trường Tiểu Học Tài Văn năm 2017.

Câu 1 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm

2  yến = . . .Kg            1 thế kỷ = . . . .năm

1 năm = . . . tháng       1 năm không nhuận = . . . . . ngày

Câu 2 (1 điểm). Tính

Câu 3 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  Kết quả của phép tính tìm X

Câu 4 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Phân số nào dưới đây bằng 21/27 .


Câu 5 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Quan sát hình bên, hãy nêu:

a/ Các cạnh song song với nhau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b/ Các cạnh vuông góc với nhau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 6 (1 điểm). Viết các phân số  thứ tự sắp xếp từ lớn đến bé là:

Câu 7 (1 điểm). Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp đó được 5 cm. Chiều dài thật của phòng học đó là:

A/ 5 m        B/ 8 m         C/ 10 m         D/ 12 m

Câu 8 (1 điểm). So sánh các phân số 

Câu 9 (1 điểm). Tính diện tích của một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy 27 cm, chiều cao bằng 4/9 độ dài đáy.

Câu 10 (1 điểm). Bố hơn con 30. Tuổi con bằng 2/7  tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN TOÁN 4

Câu 1 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm

2  yến = 20 Kg               1 thế kỷ = 100 năm

1 năm = 12 tháng         1 năm không nhuận= 365 ngày

Câu 2 (1 điểm). Tính 

Câu 5 (1 điểm).

a/ Các cạnh song song với nhau: AD song song với BC

b/ Các cạnh vuông góc với nhau: AD vuông với DC, BC vuông với CD