Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

Đề thi cuối năm môn Toán 4: Cho hình bình hành với độ dài cạnh đáy là 7cm và chiều cao 9cm. Tính diện tích hình bình đó.

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

MÔN: Toán – Lớp 4

Năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm)

1. (3đ) Khoanh tròn chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để  2016-04-07_151803

 A.  7                
B.14                  
C. 17

b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 3thế kỉ = ….. năm:

A. 3                B .  30                 
C. 300

c) Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:  3m2 4dm2  =…  dm2

A.  304                         B.  340                  
C.3.400

d) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để giờ  = …. phút

A.   15                          B . 20          C.25

e) Cho hình thoi có chiều dài hai đường chéo lần lượt là 15 cm và 2 dm thì diện tích của hình thoi đó là:

A.  200 cm2                    
B.250 cm2             
C.300 cm2

2. (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S  vào ô trống :

2016-04-07_152033

2016-04-07_152040

PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

3. Tính (2đ)
2016-04-07_152210

2016-04-07_152239

2016-04-07_152247

2016-04-07_152415

4. (1đ) a) Tìm x :

2016-04-07_152451  

b) Tính giá trị biểu thức:

2016-04-07_152459

5.(1Đ) Cho hình bình hành với độ dài cạnh đáy là 7cm và chiều cao 9cm. Tính diện tích hình bình đó.

6. (2đ) Một trường tiểu học có 567 học sinh, số học sinh nam bằng    số học sinh nữ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

Năm học 2015 – 2016

Môn : TOÁN – Lớp 4

 PHẦN I :TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1.  (3 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng đạt 0,5đ, riêng câu c đạt 1đ.

a.D (0,5đ);            b.C (0,5đ);           c.C  (1đ);           d.A (0,5đ);           e.(0,5đ);

2. ( 1 điểm)

Ghi đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a. S; b. Đ

PHẦN II : Tự Luận

(2 điểm) Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

2016-04-07_152801

2 (1điểm)

2016-04-07_152840

2016-04-07_152852

 2016-04-07_152940

3 ( 1 điểm)  Tính  đúng  và ghi  được đáp số cho 1 điểm.

Diện tích hình bình hành là:             (0,25đ)

7  x   9 = 63 (Cm2)                  (0,5đ)

Đáp số: 63Cm2         (0.25đ)

4 ( 2 điểm)

                                         Bài giải

Ta có sơ đồ:

2016-04-07_153112 Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 2 = 7 (phần)            (0,25đ)

Số học sinh nữ  là:

567 : 7   2 = 162( học sinh)        (0,5 đ)

Số học sinh nam  là:

567 – 162 = 405 ( học sinh)           (0,5đ)

( Hoặc: 567 : 7 x 5 = 405 (học sinh)

Đáp số:  nữ: 162 học sinh;  nam: 405 học sinh.             (0,25đ)

( Sai lời giải hoặc phép tính trừ nửa số điểm)

– HS giải cách khác đúng vẫn cho đủ số điểm