Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 Chọn lọc đề kiểm tra chất lượng cuối năm Toán lớp 4...

Chọn lọc đề kiểm tra chất lượng cuối năm Toán lớp 4 năm 2017

CHIA SẺ

Thi học kỳ 2 lớp 4 môn Toán có đáp án năm học 2016 – 2017. Câu 4 (1điểm).  Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 250 ki-lô-gam giấy vụn. Lớp 4A thu gom được  nhiều hơn lớp 4B là 20 ki-lô-gam giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu gom được nhiêu ki-lô-gam giấy vụn.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ 2

NĂM HỌC: 2016 – 2017

MÔN: TOÁN LỚP 4

THỜI GIAN: 40 PHÚT

I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1 (1điểm)
a). Trung bình cộng của các số: 150 ; 151 và 152 là :
A. 150
B.152
C.151
D.453
b). Trong các số 27; 54; 150; 270. Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:
A. 36 B.180
C.150
D.250

2 (1điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1/6 ngày = ….. giờ

b) 5000 tạ = …… tấn

c) 2 000 305 m2  = …… km2 ….. m2 

d) 1/4 thế kỉ = ……..năm

3 (1 điểm):

b) Tìm X: X + 295  = 45 x 11(M1)

A. X = 200    
B.X= 495            
C. X= 790      
D.X = 350

4 (1 điểm).  Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 250 ki-lô-gam giấy vụn. Lớp 4A thu gom được  nhiều hơn lớp 4B là 20 ki-lô-gam giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu gom được nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?

A. 125kg        B.135kg        
C.  230kg      
D.270kg

5 (0,5 điểm). Một hình bình hành có chiều cao 2dm và độ dài đáy 10cm. Diện tích  hình bình hành đó là:

A. 20cm2        B.  200cm2       
C.20dm2               
D.24 dm2

6 (0,5điểm).  Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2           B.  240 m2       
C.12m2       
D.24dm2

II. TỰ LUẬN

7 (1 điểm). Tính:

8 (1.5điểm). Bà hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng  1/4 tuổi bà. Tính tuổi mỗi người?

9. (2.điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 1 m2 vườn đó người ta thu được 10 ki – lô – gam cà chua. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu ki – lô – gam cà chua?

10. (0.5điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

(36 + 54) x 7 + 7 x 9 + 7


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I.Trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu1

(1điểm)

2

(1điểm)

3

(1điểm)

4

- Quảng cáo -

(1điểm)

5

(0,5điểm)

6

(0,5điểm)

a). C (0,5đ)

 

b). B (0,5đ)

 

a). 4 giờ (0,25đ)

b). 500      (0,25đ)

c). 2 km2 305 m2    (0,25đ)

d) 25 năm (0,25đ)

a).D  (0,5đ)

b). A (0,5đ)

 

 


B.
(1đ)

 


B.
(0,5đ)

 


C.
(0,5đ)

II. Tự luận: ( 5 điểm)

9.(2 điểm)

Tóm tắt : (0,25đ)

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

15 x 2/3= 10 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

15 x 10 = 150 (m2 )

Số ki- lô-gam cà chua thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

10 x 150 = 1 150 (kg)

Đáp số: 1 150 kg cà chua

10. (0, 5đ)

Tính bằng cách thuận tiện  nhất.

(36 + 54) x 7 + 7 x 9 + 7

= 90 x 7 + 7 x 9 + 7

= (90 + 9 + 1 ) x 7

= 100 x 7

= 700