Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Ôn tập giữa kì 2 lớp 4 toán – Tiếng Việt: Hãy viết bài văn tả về một cây cối mà em yêu thích nhất

CHIA SẺ

Bộ đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 gồm Toán và Tiếng Việt giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài thi sắp tới

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

A- KIỂM TRA ĐỌC: (10điểm)

1- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)

Học sinh bốc thăm để đọc một trong các bài Tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 (Sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4, tập 2). Sau đó, trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc do giáo viên yêu cầu.

2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7điểm)

Học sinh đọc thầm bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4 tập 2A trang 131 và khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

1: (0,5đ) Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?

A. Để chơi trò ú tim                B. Để nhặt đạn cho nghĩa quân                          C. Để quan sát trận địa

2: (1đ) Vì sao tác giả gọi Ga-vrốt là thiên thần?

A. Vì cậu lúc ẩn lúc hiện trên đường phố.

B. Vì cậu chăm chỉ nhặt đạn.

C. Vì cậu không sợ chết, lúc ẩn lúc hiện trong khói đạn, dũng cảm tìm đạn cho nghĩa quân.

3: (0,5đ) Nội dung câu chuyện là:

A. Ca ngợi lòng dũng cảm của Ga-vrốt.

B. Miêu tả hình dáng bé nhỏ của Ga-vrốt.

C. Kể về việc tránh đạn của Ga-vrốt.

4: (1đ) Tìm câu thành ngữ hoặc tục ngữ phù hợp với câu chuyện Ga-vrốt ngoài chiến lũy:

5: (1đ) Nếu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga-vrốt.

6: (0,5đ) Câu: “Vào ngay.” là loại câu gì?

A. Câu cảm              B. Câu kể                     C. Câu khiến

7: (0,5đ)Từ “chiến lũy” thuộc loại từ nào?

A. Danh từ                 B. Động từ               C. Tính từ

8: (0,5đ) Câu: “Ngoài đường, khói lửa mịt mù.” thuộc kiểu câu kể:

A. Ai là gì?                   B. Ai làm gì?                                  C. Ai thế nào?

9: (0,5đ) Câu “Thì ra Ga-vrốt đã lấy một cái giỏ đựng chai trong quán và ra khỏi chiến lũy.” có vị ngữ là:

A. ra khỏi chiến lũy

B. đã lấy một cái giỏ đựng chai trong quán

C. đã lấy một cái giỏ đựng chai trong quán và ra khỏi chiến lũy

Câu 10: (1đ)

a) Chuyển các câu sau thành câu khiến:

Nam đi lao động.

b) Đặt một câu khiến để nói với bạn.

B- KIỂM TRA VIẾT: (10điểm)

1- Chính tả: (2điểm)

Viết bài Khuất phục tên cướp biển

(từ “Cơn tức giận … như con thú dữ nhốt chuồng” – Sách Tiếng Việt 4, tập 2A, tr 108)

2- Tập làm văn: (8điểm)

Hãy viết bài văn tả về một cây cối mà em yêu thích nhất.

Hướng dẫn chấm

A- KIỂM TRA ĐỌC: (10điểm)

1- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)

Học sinh đọc lưu loát và diễn cảm: 2điểm

Học sinh trả lời được câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc: 1điểm

2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7điểm)

Câu 1  2 3 4 6 7 8 9
Đáp án B C A Gan vàng dạ sắt C A C C
Điểm 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

5 (1điểm): HS nêu được cảm nghĩ về nhân vât Ga-vrốt:

Gợi ý: Ga-vrốt là một thiếu niên anh hùng, không sợ nguy hiểm đến thân mình lo cho nghĩa quân không còn đạn để tiếp tục chiến đấu. Em rất khâm phục long dung cảm của Ga-vrốt.

Giáo viên xem xét câu trả lời của học sinh để cho điểm.

 10: a) Học sinh chuyển được từ câu kể sang câu khiến (0,5 điểm)

Ví dụ: Nam hãy đi lao động.

Nam nên đi lao động.

Đề nghị Nam đi lao động.

Nam đi lao động nhé!

Học sinh sai lỗi dấu câu trừ 0,25đ.

b) Học sinh đặt đúng câu được 0,5điểm.

B- KIỂM TRA VIẾT: (10điểm)

1- Chính tả: (3điểm)

Viết bài Khuất phục tên cướp biển

Yêu cầu: Bài viết đẹp, không sai – sót lỗi chính tả (2điểm)

Nếu viết sai phụ âm, vần, dấu thanh, tiếng (mỗi lỗi trừ 0,2điểm)

2- Tập làm văn: (8điểm)

Hãy viết 1 bài văn tả về cây cối mà em yêu thích nhất.

Yêu cầu:

– Bố cục đầy đủ 3 phần: MB, TB, KB. Nội dung trọng tâm.

– Kĩ năng dùng từ, đặt câu hay và câu văn đúng ngữ pháp.

– Bài văn có sử dụng hình ảnh các biện pháp nghệ thuật.

Tả được một số đặc điểm nổi bật của cây cối, câu văn có sử dụng biện pháp tu từ, diễn đạt tự nhiên sinh động, trình bày sạch đẹp.


Đề Môn Toán lớp 4