Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Các bài toán về phân số trong đề giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2016 – 2017 gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận.

PHẦN 1: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1: a) Viết vào chỗ chấm:

Viết số

Đọc số

 3/7  

 

 

 

Năm phần mười chín

b)  Rút gọn phân/số 24/36 ta được phân/số tối giản là:

2:a) Trong các phânsố dưới dây, phânsố nào bằng 5/4?

Phânsố bằng 5/4 là:……………………………….

b)  Quy đồng mẫu số các phân_số 3/4 và 5/12 ta được các phân _số:

Advertisements (Quảng cáo)

3: a)  Xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 

:…………………….

b) Tìm một phânsố, biết rằng nếu phân số đó trừ đi  1/5 rồi lại thêm 1/4 thì được 5/4

Phân.số cần tìm là:……………..

4: a) 4 tấn 25 kg  =………. kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 4025 kg        
B.425 kg      
C.4250 kg        
D.40025 kg

b) 1 m2 4 cm2 = ….dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 1004          
B.1400            
C.10004        
D.10040

PHẦN 2: TỰ LUẬN

1: Tính

2:a) Tìm x

x     = …………..

x     = …………..

b) Tính giá trị của biểu thức

3:Một mảnh bìa hình thoi có đường chéo lớn bằng 32 cm, đường chéo nhỏ bằng 3/4 đường chéo lớn. Tính diện tích mảnh bìa đó.

4: Chị hơn em 6 tuổi. Sau 3 năm, tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Advertisements (Quảng cáo)