Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Cùng thử sức với đề thi giữa kì 2 Toán 4 trường Tiểu học Hoàng Xá

Dethikiemtra xin giới thiệu: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Hoàng Xá 1 năm học 2016 – 2017.

1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm )
1.1 Giá trị của chữ số 6 trong  số 386572  
  A. 6 B.60 C.600 D.6000  
1.2 Phân số nào dưới đây lớn hơn hơn 1 ?  

2. Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :

2.1 Phân số lớn nhất trong các phân số 

2.2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số:

A. 24 B.26  
C.28
D.22

3. Tính
4: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm )
Giá trị của biểu thức: 2010 : 15 + 138 56 là:

a. 272    b.7862     c.15232           d.359

5: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm )
Kết quả của biểu thức : 75 + (152 x 5 ) – 30 : 2 là :

a. 126        b. 26          c. 820             d. 206

Advertisements (Quảng cáo)

6: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm )

6.1. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ……. cm2 là:

A. 456      
B.4506        
C.456 000          
D.450 006

6.2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3giờ 15 phút = …………phút là:

a. 315phút         b. 195 phút       c. 75 phút      d. 180 phút

7: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm )

7.1 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3km 15 m = …………m là:

Advertisements (Quảng cáo)

a. 315 m       b. 3150 km        c. 3015 km      d. 30150 km

7.2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 tấn 5kg = …… kg là:

a. 3005 kg           b. 3500 kg         c. 305 kg        d. 3500kg

8: Tìm x: (1điểm )

9. Đặt tính rồi tính ( 1 điểm)

10. Bài toán (1 điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 240 m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Cứ 100m người ta thu hoạch được 60 kg  lúa . Tính  số lúa thu hoạch từ mảnh đất đó.


ĐÁP ÁN

Câu 1.1 1.2 2.1 2.2 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2
Ý đúng D C C B B A D B C A

3. 

8. Tìm x 

9. Đặt tính rồi tính


10 :

Bài làm

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là
           120 x  2/3  =  80 (mét)                                     (0.25 điểm)
Diện tích mảnh đất hình chư nhật là
          120 x 80 = 9600(m2 )                                       (0.25 điểm)
Số kg thóc thu được từ mảnh đất đó là :
          9600 :100 x 50 =4800(kg)                                (0.25 điểm)
                   Đáp số : 4800kg
    Đúng  3 lời giải được   (0.25 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)