Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Trường TH Xuân Minh kiểm tra Toán khối 4 giữa học kì 2

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 4 của trường Tiểu Học Xuân Minh năm học 2016 – 2017. Một cái sân hình bình hành có độ dài đáy là 20 m. Biết chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy. Tính diện tích của cái sân đó?

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1:  Điền dấu vào ô trống :

2:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Kết quả của phép tính 1/5 + 3/5 bằng phân số nào dưới đây:

b) Kết quả của phép tính 15/7 –  9/7 bằng phân số nào dưới đây:

3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hình vẽ bên là hình bình hành. […]

Hình vẽ bên là hình bình thoi.  […]

4: Xếp các phân số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn:

Advertisements (Quảng cáo)

5:  Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 5 tấn 25 kg = ………. kg (525 kg; 5 025 kg; 5 250 kg)

b) 1 m2 4 cm2 = ………..cm2 (10 004 cm2 ; 14 cm2 ; 104 cm2)

7: Tìm một phân số, biết rằng nếu phân số đó trừ đi 1/5  rồi lại thêm 1/4 thì được 5/4 . Phân số cần tìm là:……………..

II. PHẦN TỰ LUẬN

8: Tìm x

Advertisements (Quảng cáo)

9: Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

10: Một cái sân hình bình hành có độ dài đáy là 20 m. Biết chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy. Tính diện tích của cái sân đó?


Đáp án và hướng dẫn chấm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3
Ý a b a b a b
Đáp án < > C A S Đ
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4Xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

5. Nối được kết quả như sau:

6: a) 5 tấn 25 kg = 5025 kg

b) 1 m2 4 cm2 = 10 004 cm2

7: Phân số cần tìm là: 6/5

II. PHẦN TỰ LUẬN

8: Tìm x

9. Số tuổi của chị là:    (18 + 6) : 2 = 12 (Tuổi)

Số tuổi của em là:  18 – 12 = 6 (Tuổi)

Đáp số: Chị: 12 Tuổi ; Em: 6 Tuổi

 10: Chiều cao của cái sân đó là:  20 x 3/4 = 15 (m)       Diện tích của cái sân đó là: 20 x 15 = 300 (m2)

Đáp số: 300 (m2) (0, 1 điểm)

* Lưu ý: Các cách giải khác mà có kết quả đúng học sinh vẫn đạt điểm tối đa.

Advertisements (Quảng cáo)