Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Xem ngay đề thi kì 1 lớp 4 toán theo thông tư...

Xem ngay đề thi kì 1 lớp 4 toán theo thông tư 22 – có đáp án 2017 – 2018

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 theo Thông tư 22 có đáp án chi tiết. Đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 4

NĂM HỌC: 2017- 2018

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số trong số 83 574 là

A. 80          B. 800            C. 8000              D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép cộng 572863 + 280192 là:

A. 852955        B. 850955             C. 853055             D. 852055

Câu 3: (0,5 điểm) Kết quả của phép trừ 728035 – 49382 là:

A. 678653        B. 234215          C. 235215             D. 678753

Câu 4: (0,5 điểm) Kết quả của phép nhân 307 x 40 là:

A. 12190          B. 12280           C. 2280              D. 12290

Câu 5: (0,5 điểm) Kết quả của phép chia 672 : 21 là:

A. 22          B. 23            C.32                D. 42

Câu 6: (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12            B. 102           C. 112               D. 510

Câu 7: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609          B. 690            C. 6009             D. 69

Câu 8: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275         B. 27500            C. 200075              D. 2075

Câu 9: (1 điểm) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và …….

b. Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng ……

II. PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (1điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 8627 x 903                        b) 41535 : 195

Câu 2: (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

876 x 85 – 876 x 75

Câu 3: (1đ) Tính giá trị biểu thức

(2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 4: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

***** HẾT ******

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần I. Trắc nghiệm (5đ): Mỗi ý khoanh tròn đúng được 0,5 điểm

(Câu 9: được 1đ)

Câu 1: D Câu 5: C
Câu 2: C Câu 6: B
Câu 3: A Câu 7: A
Câu 4: B Câu 8: D

Câu 9: a, AB; DC; b, AD

Phần II. Tự luận: (5đ)

Câu 2 (0,5đ) : Tính bằng cách thuận tiện nhất:

876 x 85 – 876 x 75

= 876 x (85 – 75)

= 876 x 10

= 8760

Câu 3: (1 đ)

(2100 + 45) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)

163 – 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: P: 540 m (0,25đ)

S: 17441m2

—– CHÚC CÁC EM THI TỐT ——-

CHIA SẺ