Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi tiểu học An Trung học kì 1 Toán lớp 4: Tính giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 x 4

[Tiểu học An Trung] Đề thi kỳ 1 lớp 4 môn Toán năm 2016 có đáp án chi tiết: Lớp 4A có 28 học sinh, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai là 6 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn học sinh gái, bao nhiêu bạn học sinh trai?

A. Phần trắc nghiệm

I. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

1/ Giá trị của chữ số 3 trong số 683941 là:

A. 30

B.300

C.3000

D.30000

2/  Số gồm 5 triệu, 8 trăm nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 2 chục và 9 đơn vị là:

A. 5 087 429; B.587 429; C.5 870 429; D.5 807 429.

3/  Số lớn nhất trong các số:   5698;  5968;  6589;  6859  là :

A.5698; B.6589; C.5968; D.6859

Advertisements (Quảng cáo)

4/  Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là:

A. 1000
B.9000
C.9999
D.9998

5/  3 tạ 5 kg = …..kg?

A. 35 kg;         B.  3005 kg            C.  305 kg;        D.  350 kg.

6/  Số trung bình cộng của (125+150+97): 3 = …..?

A. 124;  B.140;       C.  150;  D.110.

B.Phần tự luận

Advertisements (Quảng cáo)

1. Đặt tính rồi tính :

a) 375268 + 492551;  b) 849635 – 56273;     c) 345 x 302;            d) 5781: 47

2: Tính giá trị của biểu thức : 468 : 3 + 61 x 4

3. Lớp 4A có 28 họcsinh, số họcsinh gái nhiều hơn số họcsinh trai là 6 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn họcsinh gái, bao nhiêu bạn học sinh trai?


Đáp án: 1 – C  ;   2 – D  ;   3 – D  ;    4 – D  ;   5 – C ;   6 – A

 Tự luận

Bài  1:

a/  867819                               b/  793362

c/  104190                               d/  123

Bài 2:

468 : 3 + 61 x 4

= 156 + 244             (0,5đ)

= 400                          (0,5đ)

Bài 3 :

Số học sinh gái của lớp 4A là (28 + 6) :  2  =  17 (họcsinh)

Số học sinh trai của lớp 4A là  17  –  6     =  11 (họcsinh)

Đáp số:  17 họcsinh gái và 11 họcsinh trai

Advertisements (Quảng cáo)