Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 2 – Tuần 18 trang 91 VBT Tiếng Việt 3 tập 1: Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời”, có nghĩa là gì ? Đánh dấu X vào □ thích hợp 

CHIA SẺ
Tiết 2 – Tuần 18: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 91. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc – Trung – Nam; Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời”, có nghĩa là gì ? Đánh dấu X vào □ thích hợp …

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc – Trung – Nam

2: Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu văn sau rồi ghi vào bảng ở dưới

a) Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ.

b) Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) …………

 …………

 …………

b) …………

 …………

 …………

3: Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời”, có nghĩa là gì ? Đánh dấu X vào □ thích hợp

□ Khối lượng to lớn trên một diện tích rộng.

□ Vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất.

□ Tấm gỗ, sát có chữ viết, hình vẽ, đặt ở chỗ mọi người dễ thấy.

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc – Trung – Nam

Nắng phương Nam

Cảnh đẹp non sông

Luôn nghĩ đến miền Nam

Người con của Tây Nguyên

Vàm Cỏ Đông

Cửa Tùng

2: Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu văn sau rồi ghi vào bảng ở dưới

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) Những thân cây tràm (vươn thẳng lên trời)

như

những cây nến (khổng lồ)

b) Đước (mọc thẳng san sát, thẳng đuột)

như

(hằng hà sa số) cây dù (xanh cắm trên bãi)

3: Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời”, có nghĩa là gì ? Đánh dấu X vào □ thích hợp:

X  Khối lượng to lớn trên một diện tích rộng.