Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tiết 2 – Tuần 18 trang 78 Vở BT Tiếng Việt 2 tập 1: Đặt câu rồi viết vào chỗ trống: Tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em, khi em đến nhà bạn lần đầu

CHIA SẺ
Tiết 2 – Tuần 18: SBT Tiếng Việt lớp 2 –  Trang 78. Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả; Đặt câu rồi viết vào chỗ trống: Tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em, khi em đến nhà bạn lần đầu…

1: Đặt câu rồi viết vào chỗ trống

a) Tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em, khi em đến nhà bạn lần đầu.

b) Tự giới thiệu về em với bác hàng xóm, khi bố bảo em sang mượn bác cái kìm.

c) Tự giới thiệu về em với cô hiệu trưởng, khi em đến phòng cô mượn lọ hoa cho lớp.

2: Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả

Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố đó là một chiếc cặp rất xinh cặp có quai đeo hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới Huệ thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.

TRẢ LỜI

1: Đặt câu rồi ghi vào chỗ trống

a) Tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em, khi em đến nhà bạn lần đầu.

– Thưa bác, cháu là Trinh, học cùng lớp với trang. Bác cho cháu hỏi trang có ở nhà không ạ ?

b) Tự giới thiệu về em với bác hàng xóm, khi bố bảo em sang mượn bác cái kìm.

– Cháu chào bác ạ, cháu là Nam, con bố Hóa. Bác cho cháu hỏi mượn cải kìm ạ !

c) Tự giới thiệu về em với cô hiệu trưởng, khi em đến phòng cô mượn lọ hoa cho lớp.

– Thưa cô, em là Hùng, học lớp 2B. Xin cô cho lớp em mượn lọ hoa ạ !

2: Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả

Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố. Đó là một chiếc cặp rất xinh. Cặp có quai đeo. Hôm khai giảng ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới. Huệ thầm hứa sẽ học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.