Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 8 – Tuần 18 trang 98 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Mình sẽ nghe lời mẹ. Qua học kì II, mình sẽ cố gắng để khắc phục những mặt hạn chế của học kì vừa rồi

CHIA SẺ
Tiết 8 – Tuần 18: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 98. Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì I; Mình sẽ nghe lời mẹ. Qua học kì II, mình sẽ cố gắng để khắc phục những mặt hạn chế của học kì vừa rồi…

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì I

Học kì vừa rồi mình được xếp loại giỏi nhưng mình chưa hài lòng lắm. Môn Toán mình được nhiều điểm 10 nhất nhưng lại có hai điểm 5 do mình sơ suất trong tính nhẩm. Môn Tập làm văn có những chỗ cô giáo phê dùng từ chưa chính xác. Còn chính tả mình vẫn lẫn lộn giữa âm “tr” và âm “ch”. Mẹ bảo mình phải đọc sách nhiều thì viết văn mới hay và hạn chế sai lỗi chính tả. Mình sẽ nghe lời mẹ. Qua học kì II, mình sẽ cố gắng để khắc phục những mặt hạn chế của học kì vừa rồi.