Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 5 – Tuần 18 trang 94 VBT Tiếng Việt lớp 3 tập 1: Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em

CHIA SẺ
Tiết 5 – Tuần 18: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 94. Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà; Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em…

1: Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà

2: Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…. tháng…. năm

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện…………………

Em tên là: ……………………….

Sinh ngày: …….. Nam (nữ) :………..

Nơi ở: ……………………

Học sinh lớp: …….. Trường :………

Em đã được cấp thẻ đọc sách số: ………….

(hoặc : ngày….tháng ….năm ….).

Em bị mất thẻ vì :…………………….

Em làm đơn này đề nghị Thư viện …………….

Em xin cảm ơn.

Người làm đơn

…………..

1: Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà

Đức Thanh, Kim Đồng, Sùng Tờ Dìn, Páo.

2: Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em dưới đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2017

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Em tên là : Phạm Quốc Trung

Sinh ngày : 12/17/2009           Nam (nữ) : Nam

Nơi ở : 14 Lê Văn Sĩ phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM.

Học sinh lớp : 3A5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn.

Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp lại thẻ thư viện cho em.

Lí do : thẻ thư viện của em đã bị mất.

Em xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

Phạm Quốc Trung