Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 3 – Tuần 18 trang 92 VBT Tiếng Việt 3 tập 1: Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11. Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu giấy mời dưới đây

CHIA SẺ
Tiết 3 – Tuần 18: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 92. Nhớ và viết lại khổ thơ em thích nhất trong bài Vàm cỏ Đông; Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11. Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu giấy mời dưới đây…

1: Nhớ và viết lại khổ thơ em thích nhất trong bài Vàm cỏ Đông.

2: Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11. Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu giấy mời dưới đây

GIẤY MỜI

Kính gửi: …………………

Lớp: ……. trân trọng kính mời: ………….

Tới dự: …………………

Vào hồi: ………………. giờ, ngày: …………

Tại :…………………

Chúng em rất mong được đón …………………

Ngày … tháng … năm …

Lớp trưởng

………….

1: Nhớ và viết lại khổ thơ em thích nhất trong bài Vàm cỏ Đông

Ví dụ:

Đây con sông như dòng sữa mẹ

Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây

Và ăm ắp như lòng người mẹ

Chở tình thương trang trải đêm ngày

2: Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu giấy mời dưới đây

GIẤY MỜI

Kính gửi : Thầỵ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình

Lớp 3A trân trọng kính mời: Thầy

Tới dự: Buổi liên hoan chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11.

Vào hồi : 8 giờ, ngày 19/ 11 /2017

Tại : Lớp học 3A

Chúng em rất mong được đón Thầy đến dự.

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Lớp trưởng

Nguyễn Đình Hùng