Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 1 – Tuần 18 trang 90 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau

CHIA SẺ
Tiết 1 – Tuần 18: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 90. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Quê hương; Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau…

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Quê hương

2: Viết lại các từ trong bài chính tả Rừng cây trong nắng

a) – Bắt đẩu bằng tr : ………………

– Bắt đầu bằng ch: …………………

b) – Bắt đẩu bằng v: ………………..

– Bắt đầu bằng d: …………………

3: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau

Người nhát nhát

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố lúc về cậu bé nói với mẹ :

– Mẹ ạ bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.

Mẹ ngạc nhiên :

– Sao con lại nói thế ?

Cậu bé trả lòi :

– Vì mỗi khi sang đường thì bà lại nắm chặt lấy tay con

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Quê hương

Giọng quê hương

Quê hương

Thư gửi bà

Đất quý, đất yêu

Vẽ quê hương

Chõ bánh khúc của dì tôi

2: Viết lại các từ trong bài chính tả Rừng cây trong nắng

a) – Bắt đầu bằng tr: trong, trời, tráng (lệ), tràm

– Bắt đầu bằng ch : chim

b) – Bắt đầu bằng v: vàng, vôi, vẻ, vươn, vang, vọng

– Bắt đầu bằng d: dưới, dậy

3: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau

Người nhát nhất

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu bé nói với mẹ :

– Mẹ ạ, bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.

Mẹ ngạc nhiên :

– Sao con lại nói thế ?

Cậu bé trả lời :

– Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt lấy tay con.