Trang Chủ Lớp 3

Giảm tải môn Toán, Tiếng Việt, các môn lớp 3 kì 2 2019-2020: Không dạy, gộp chung chương trình…

CHIA SẺ

Chương trình giảm tải các môn lớp 3: Giảm bài tập, gộp chung chương trình các bài, không dạy hoặc học sinh tự học… là 1 trong các cách giảm tải các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật, Thể dục lớp 3.

MÔN TIẾNG VIỆT 

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
19 Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua «Noi gương chú bộ độ» –  Không dạy bài này.

–   Chuyển sang tiết Tập làm văn (GV cho HS đọc trước khi thực hành tập làm văn).

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Bài tập 3: giảm ý c.
Tập làm văn: Nghe kể Chàng trai làng Phù Ủng Không dạy bài này.
Chính tả

Nghe – viết: Hai Bà Trưng

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Trần Bình Trọng

20 Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Ở lại với chiến khu

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Luyện từ và câu: Từ ngữ về Tổ quốc.

Dấu phẩy

Giảm bài tập 2.
21 Tập đọc: Bàn tay cô giáo HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Ông tổ nghề thêu

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nhớ – viết: Bàn tay cô giáo

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? –  Bài tập 2: giảm ý b hoặc c.

–  Bài tập 3: giảm ý b hoặc c.

Tập làm văn: Nói về trí thức. Nghe – kể: Nâng niu từng hạt giống Giảm bài tập 2.
22 Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ Giảm yêu cầu: chuyển thành yêu cầu “Kể lại từng đoạn của câu chuyện”.
Tập đọc: Cái cầu HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Ê-đi-xơn

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Một nhà thông thái

Luyện từ và câu: Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi – Bài tập 2: giảm ý c hoặc d.
23 Chính tả

Nghe – viết: Nghe nhạc

Không dạy bài này.
24 Chính tả

Nghe – viết: Đối đáp với vua

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Tiếng đàn

Tập làm văn:

Nghe – kể: Người bán quạt may mắn

Không dạy bài này.
25 Chính tả

Nghe – viết: Hội vật

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Hội đua voi ở Tây

Nguyên

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Vì Sao? –  Bài tập 2: giảm ý b hoặc c.

–  Bài tập 3: giảm ý c, d.

26 Chính tả

Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng

TỬ

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả Nghe – viết: Rước đèn ông sao
28 Tập đọc: Cùng vui chơi HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nhớ – viết: Cùng vui chơi

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than Bài tập 2: giảm ý b hoặc c.
Tập viết: Ôn chữ hoa T (tiếp theo) Không dạy bài này.
29 Chính tả

Nghe – viết: Buổi học thể dục

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Luyện từ và câu: Từ ngữ về thể thao. Dấu phẩy Giảm bài tập 2.
Tập viết: Ôn chữ hoa T (tiếp theo) Không dạy bài này.
30 Tập đọc: Một mái nhà chung HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Liên hợp quốc

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nhớ – viết: Một mái nhà chung

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm –  Bài tập 1: giảm ý b hoặc c.

–  Giảm bài tập 3.

31 Tập đọc: Bài hát trồng cây HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Bác sĩ Y-éc-xanh

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nhớ – viết: Bài hát trồng cây

Luyện từ và câu: Từ ngữ về các nước. Dấu phẩy –  Giảm bài tập 2.

–  Bài tập 3: giảm ý c.

32 Chính tả

Nghe – viết: Ngôi nhà chung

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Hạt mưa

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm. Bài tập 3: giảm ý a hoặc b.
33 Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Cóc kiện trời

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Quà của đồng nội

34 Tập đọc: Mưa HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Thì thầm

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Dòng suối thức

MÔN TOÁN 3 GIẢM TẢI

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
19 Các số có bốn chữ số (tr. 91) –  Ghép thành chủ đề.

–   Tập trung yêu cầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng; viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 93); bài tập 3 (tr. 94); bài tập 4 (tr. 94), bài tập 3 (tr. 95); bài tập 3, bài tập 4 (tr. 96).

Luyện tập (tr. 94)
Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (tr.95)
Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (tr.96)
20 So sánh các số trong phạm vi 10000 (tr. 100) –    Tập trung yêu cầu biết so sánh các số trong phạm vi 10000.

–  Không làm bài tập 1, bài tập 3, bài tập 4 (tr. 101).

Luyện tập (tr. 101)
Phép cộng các số trong phạm vi 10000 (tr. 102) –   Tập trung yêu cầu biết đặt tính và thực hiện tính cộng trong phạm vi 10000; cộng nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số.

–   Không làm bài tập 4 (tr. 102); bài tập 1 (dòng 1, dòng 2) (tr. 103); bài tập 2 (cột 1) (tr. 103); bài tập 3 (a) (tr. 103); bài tập 4 (tr.103).

21 Luyện tập (tr. 103)
Phép trừ các số trong phạm vi 10000 (tr. 104) –   Tập trung yêu cầu biết đặt tính và thực hiện tính trừ trong phạm vi 10000; trừ nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số.

–  Không làm bài tập 4 (tr. 104); bài tập 1 (cột 1) (tr. 105), bài tập 2 (dòng 1) (tr. 105), bài tập 3 (a) (tr. 105), bài tập 4 (tr. 105).

Luyện tập (tr. 105)
Tháng – Năm (tr. 107) Không làm bài tập 1 (tr. 109); bài tập 2 (tr.109).
22 Luyện tập (tr. 109)
Vẽ trang trí hình tròn (tr. 112) Không dạy bài này.

 

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tr. 113) –   Tập trung yêu cầu biết đặt tính và thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần).

–   Không làm bài tập 1 (tr. 114); bài tập 2 (cột 1, cột 4) (tr. 114), bài tập 3 (tr. 114); bài tập 4 (tr. 114).

Luyện tập (tr. 114)
23 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (tr. 115) –   Tập trung yêu cầu biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau).

–  Không làm bài tập 4 (tr. 115), bài tập 1 (tr. 116), bài tập 4 (tr. 116).

Luyện tập (tr. 116)
24 Luyện tập (tr. 122) Không dạy bài này.
Thực hành xem đồng hồ (tr. 123) –  Ghép thành chủ đề.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 124), bài tập 3 (tr. 126).

25 Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) (tr. 125)
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tr. 128) Không làm bài tập 3 (tr. 128), bài tập 3, bài tập 4 (tr. 129).
Luyện tập (tr. 129)
Luyện tập (tr. 129)
Tiền Việt Nam (tr. 130) Không làm bài tập 2 (tr. 131), bài tập 1 (tr. 132), bài tập 4 (tr. 159).
26 Luyện tập (tr. 132)
Làm quen với thống kê số liệu (tr.134) –  Ghép thành chủ đề.

–   Không làm bài tập 2, bài tập 4 (tr. 135); bài tập 2 (tr. 137).

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (tr. 136)
Luyện tập (tr. 138) Không dạy bài này.
27 Các số có năm chữ số (tr. 140) –  Ghép thành chủ đề.

–   Không làm bài tập 1 (tr. 140), bài tập 1, bài tập 4 (tr. 142); bài tập 3 (dòng a, b) (tr.142), bài tập 4 (tr. 144); bài tập 3, bài tập 4 (tr. 145).

Luyện tập (tr. 142)
Các số có năm chữ số (tiếp theo) (tr.143)
Luyện tập (tr. 145)
28 So sánh các số trong phạm vi

100000 (tr. 147)

–   Tập trung yêu cầu biết so sánh các số trong phạm vi 100000; biết sắp xếp các số theo thứ tự; biết làm tính với các số trong phạm vi 100000 (tính viết và tính nhẩm).

–  Không làm bài tập 1 (tr. 147), bài tập 2, bài tập 3, bài tập 4 (tr. 148), bài tập 1, bài tập 4 (tr. 149).

Luyện tập (tr. 148)
Luyện tập (tr. 149)
29 Phép cộng các số trong phạm vi

100000 (tr. 155)

–  Ghép thành chủ đề.

–   Tập trung yêu cầu biết đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100000; vận dụng để giải bài toán.

–   Không làm bài tập 1, bài tập 3 (tr. 155), bài tập 3 (tr. 156), bài tập 4 (tr. 160); bài tập 1 (tr. 160); bài tập 2 (cột 1, cột 2) (tr.160), bài tập 4 (tr. 160).

30 Luyện tập (tr. 156)
Luyện tập (tr. 159)
Luyện tập chung (tr. 160)
31 Luyện tập (tr. 165) –   Tập trung yêu cầu biết đặt tính và thực hiện phép tính chia, nhân số có năm chữ số cho số có một chữ số; Vận dụng để giải bài toán.

–   Không làm bài tập 4 (tr. 165), bài tập 1 (dòng 1) (tr. 165), bài tập 3 (tr. 166).

32 Luyện tập chung (tr. 165)
Luyện tập (tr. 167) –  Tập trung yêu cầu biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

–    Không làm bài tập 3 (từ trên xuống) (tr.167), bài tập 3 (từ dưới lên) (tr. 167), bài tập 4 (tr. 168).

Luyện tập (tr. 167)
33 Ôn tập các số đến 100 000 (tr. 169) –   Tập trung yêu cầu biết đọc, viết các số trong phạm vi 100000; so sánh các số trong phạm vi 100000.

–   Không làm bài tập 1 (tr. 169), bài tập 1 (cột 1) (tr. 170), bài tập 5 (tr. 170).

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (tr. 170)
34 Ôn tập về hình học (tr. 174) –   Tập trung yêu cầu xác định được góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng; tính được chu vi hình hình chữ nhật, hình vuông; biết tính diện tích các hình chữ nhật, hình vuông.

–   Không làm bài tập 2 (tr. 174), bài tập 4 (tr. 174), bài tập 3 (tr. 175).

Ôn tập về hình học (tiếp theo) (tr.174)

MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
23, 24 Tôn trọng đám tang Hướng dẫn HS học bài này với sự hỗ trợ của cha mẹ.
25 Thực hành kĩ năng giữa học kì II Hướng dẫn HS tự thực hành.
30,31 Chăm sóc cây trồng, vật nuôi Ghép yêu cầu cần đạt “Kể được một số ích lợi của cây trồng, vật nuôi đối với đời sống” với một số bài của môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (tuần 24, 25, 26).

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
18,19 Bài 36, 37, 38. Vệ sinh môi trường Thực hiện trong 2 tiết : tích hợp, chú ý đặc điểm địa phương, ở địa phương nào chú trọng dạy vấn đề môi trường của địa phương đó.
20 Bài 40. Thực vật

Bài 49. Động vật

Ghép thành bài Giới thiệu chung về Thực vật và động vật, thực hiện trong 1 tiết.
21 Bài 41, 42. Thân cây Thực hiện trong 1 tiết:

Không tổ chức HĐ Thực hành rạch thân cây (đu đủ, cao su) hoặc hướng dẫn thực hiện tại nhà.

22 Bài 43, 44. Rễ cây Thực hiện trong 1 tiết:

Không tổ chức HĐ Thực hành cắt cây rau sát gốc rồi trồng lại hoặc hướng dẫn thực hiện tại nhà.

23 Bài 45. Lá cây

Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây

Thực hiện trong 1 tiết: không tổ chức hoạt động sưu tầm lá cây.
24 Bài 47. Hoa

Bài 48. Quả

Thực hiện trong 1 tiết.
26 Bài 51. Tôm, cua

Bài 52. Cá

Thực hiện trong 1 tiết:

Không tổ chức các hoạt động vẽ, tô màu và sưu tầm tranh ảnh.

27,28 Bài 54, 55. Thú Thực hiện trong 1 tiết:

Không tổ chức các hoạt động vẽ, tô màu và sưu tầm tranh ảnh.

29 Bài 56-57.Thực hành đi thăm thiên nhiên Không tổ chức thực hành bài này, có thể kết hợp với các bài trên hướng dẫn HS làm bài thu hoạch tại nhà có hình ảnh minh họa.
31 Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

Thực hiện trong 1 tiết.
34 Bài 67, 68. Bề mặt lục địa Thực hiện trong 1 tiết : không tổ chức hoạt động vẽ hình trang 130 hoặc yêu cầu vẽ tại nhà.
35 Bài 69 -70. Ôn tập và kiểm tra học kì II : Tự nhiên Thực hiện trong 1 tiết: không tổ chức hoạt động vẽ và tô màu.

Ghi chú : Một số hoạt động vẽ, sưu tầm có thể cho HS về nhà làm. Một số hoạt động tham quan có thể không tổ chức.

GIẢM TẢI MÔN ÂM NHẠC LỚP 3

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
24 – Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em, Cùng múa hát dưới trăng

– Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông.

Không dạy 2 nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.
32 –    Học hát: Bài do địa phương tự chọn

–  Trò chơi âm nhạc

Không dạy nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.
33 –  Ôn tập các nốt nhạc

–  Tập biểu diễn các bài hát

–  Nghe nhạc

Không dạy nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.
34 Ôn tập các bài hát đã học Không dạy nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.
35 Tập biểu diễn một số bài hát đã học Không dạy nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.

MÔN THỂ DỤC LỚP 3

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
22 Bài 43, 44: Ôn nhảy dây-Trò chơi “Lò cò tiếp sức” Ghép 2 bài thành 1 bài.
23 Bài 45: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

Bài 46: Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

Ghép 2 bài “Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức” thành 1 bài.
25 Bài 49: Ôn nhảy dây-Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

50: Ôn Bài thể dục phát triển chung- Nhảy dây-Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

Ghép 2 bài thành 1 bài.
26 Bài 52: Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân-Trò chơi “Hoàng Anh- Hoàng Yến” Không dạy bài này.
27,28 Bài 54, 55: Ôn bài thể dục phát triển chung-Trò chơi “Hoàng Anh-Hoàng Yến” Ghép 2 bài thành 1 bài.
29 Bài 57: Ôn bài thể dục phát triển chung-Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

58: Ôn bài thể dục phát triển chung- Trò chơi “Ai kéo khỏe”

Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn trò chơi phù hợp.
30 Bài 60: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung với cờ hoặc hoa Không dạy bài này.
32,

33

Bài 64: Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người-Trò chơi “Chuyển đồ vật”

Bài 65: Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 3 người-Trò chơi “Chuyển đồ vật”

Ghép 2 bài thành 1bài.
33,

34

Bài 66: Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân, theo nhóm 2-3 người- Trò chơi “Chuyển đồ vật”

Bài 67: Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người-Trò chơi “Chuyển đồ vật”

Ghép 2 bài thành 1 bài.
34 Bài 68: Kiểm tra tung và bắt bóng-

Trò chơi “Chuyển đồ vật”

Không dạy bài này.

MÔN MỸ THUẬT 3

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
20 – Đề tài ngày Tết hoặc Lễ hội Giảm bớt 1 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
24 – Đề tài tự do cần đạt và nội dung học tập tương đồng. Có
31 – Đề tài các con vật thể giảm bớt bài 31.
34 – Đề tài mùa hè
21 – Tìm hiểu về tượng Giảm bớt 1 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
26 – Nặn hoặc vẽ, xé dán hình con vật cần đạt và nội dung học tập tương đồng.
32 – Nặn hoặc xé dán hình người đơn giản
22 – Vẽ màu và dòng chữ nét đều Giảm bớt 1 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
25 – Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình cần đạt và nội dung học tập tương đồng. Có
28 chữ nhật

– Vẽ màu vào hình có sẵn

thể giảm bớt bài 28.
23 – Vẽ cái bình đựng nước Giảm bớt 2 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
27 – Vẽ lọ hoa và quả cần đạt và nội dung học tập tương đồng. Có
29 – Tĩnh vật (lọ hoa và quả) thể giảm bớt bài 23 và 35.
30

35

–  Cái ấm pha trà

–  Trưng bày kết quả học tập

MÔN THỦ CÔNG/KỸ THUẬT LỚP 4

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
19, Ôn tập chủ đề Cắt, dán, chữ cái đơn Hướng dẫn HS tự ôn tập ở nhà.
20 giản
21,22 Đan nong mốt Ghép 2 bài thành một chủ đề học tập và dạy trong 2 tiết. Hướng dẫn để HS tự thực hiện
23,24
Đan nong đôi các sản phẩm ở nhà.
25 Giảm xuống còn 2 tiết. Hướng dẫn để HS tự thực hiện sản phẩm ở nhà.
26, 27 Làm lọ hoa gắn tường
28 Giảm xuống còn 2 tiết. Hướng dẫn để HS tự thực hiện sản phẩm ở nhà.
29, 30 Làm đồng hồ để bàn
31 Giảm xuống còn 2 tiết. Hướng dẫn để HS tự thực hiện sản phẩm ở nhà.
32,33 Làm quạt giấy tròn
34, Ôn tập chủ đề Đan nan và Làm đồ Hướng dẫn HS tự ôn tập ở nhà.
35 chơi đơn giản