Trang Chủ Chủ đề Đề ôn hè lớp 3

Đề ôn hè lớp 3

Ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 14): Điền dấu phẩy, dấu chấm ,dấu chấm phảy thích hợp
Ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 14): Điền dấu phẩy, dấu chấm ,dấu chấm phảy thích hợp
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 14) có đáp án chi tiết Phần 1: Trắc nghiệm Câu 1: Từ nào dưới đây chỉ tính nết của trẻ? A. ngoan ngoãn B.dạy bảo C.đi học D.chơi Câu 2:Từ chỉ sự...
Đề số 13 ôn hè lớp 3: Tìm và viết ra 5 từ nói về thể thao
Đề số 13 ôn hè lớp 3: Tìm và viết ra 5 từ nói về thể thao
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 13) có đáp án PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu  1: Từ viết sai chính tả là? A.     ra về B.rải kín C.dản dị D.gia...
Ôn hè lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 12): Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
Ôn hè lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 12): Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
 Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 12) Luyện viết chữ đẹp Bài : Nhạc Rừng  ......Cho tới bây giờ tiếng rừng đã vang động, nắng đã vàng ửng. Con khướu bách thanh ẩn kín đâu...
Đề số 11 ôn hè lớp 3 Tiếng việt: Gạch chân các từ dùng chưa chính xác
Đề số 11 ôn hè lớp 3 Tiếng việt: Gạch chân các từ dùng chưa chính xác
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 11) Bài 1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm trong các câu dưới đây: a/ Mẹ mua cho Chi một chiếc váy rất đẹp.. b/...
Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 10) – Xếp các thành ngữ tục ngữ sau thành nhóm
Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 10) – Xếp các thành ngữ tục ngữ sau thành nhóm
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 10) 1: Trong từ gia đình, tiếng gia có nghĩa là nhà. Em hày tìm thêm nhứng tiếng khác ( gồm 2 tiếng ) có tiếng gia...
Đề ôn hè lớp 3Tiếng Việt (Đề số 9): Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết sai chính tả
Đề ôn hè lớp 3Tiếng Việt (Đề số 9): Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết sai chính tả
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 9) Bài 1 Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết sai chính tả a. huýt sáo     b.lườm nguýt     c.suýt soát    ...
Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt – Đề số 8: tả lại một cây ở trường mà em thích nhất
Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt – Đề số 8: tả lại một cây ở trường mà em thích nhất
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 8) Bài 1:   Cho các từ  sau: Nhập ngũ, thi hào, mở màn, trẩy quân, chiến đấu, réo rắt, hy sinh, hoạ sĩ, dũng cảm. Hãy sắp xếp các...
Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 (Đề số 7): Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu
Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 (Đề số 7): Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 7) 1:  Viết 3 từ có tiếng chứa vần âng 2:  Trong các từ sau đây, từ nào đồng nghĩa với từ Tổ quốc? Đồng ruộng, xóm làng, rừng...
Đề ôn hè Tiếng Việt 3 (Đề số 6): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
Đề ôn hè Tiếng Việt 3 (Đề số 6): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 6) có đáp án 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước cách viết chính tả mỗi câu sau. Chúng tôi rất chân trọng những...
Đề số 5 – ôn hè lớp 3 Tiếng Việt: Điền r hoặc d, gi vào chỗ trống
Đề số 5 – ôn hè lớp 3 Tiếng Việt: Điền r hoặc d, gi vào chỗ trống
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 5) Bài 1 Điền r hoặc d, gi vào từng chỗ trống để có các từ ngữ đúng: a) ...... ao thông     b) hàng ...ào  ...