Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 3): Tìm những chữ viết sai chính tả

CHIA SẺ

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 3)

Bài 1: Tìm những chữ viết sai chính tả trong các thành ngữ dưới đây, em hãy viết lại cho đúng.

– Hai lăm rõ mười                     – Nên thác xuống ghềnh

– Lứt đố đổ vách                        – Lo bụng đói con mắt

– Niệu cơm gắp mắt                   – Lúi cao sông dài

– Lăng nhặt chặt bị                     – Ná nành đùm ná nách

Bài 2 Đặt câu nói về việc học tập có bộ phận trả lời cho câu hỏi:

a) Để làm gì?

b)Bao giờ?

Bài 3: Em hãy đặt dấu câu thích hợp vào trong các câu sau:

Bài 4 Cho các từ : sáng sớm, gió, cánh đồng, xanh mát. Em hãy viết một đoạn văn ngắn có sử dụng bốn từ trên để tả lại cánh đồng buổi sáng.