Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 5,6 Toán 3: Cộng các số có ba chữ số có nhớ một lần

CHIA SẺ

Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3,4,5, trang 5 SGK Toán 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) và bài 1,2,3,4,5 trang 6 luyện tập.

Giúp HS trên cơ sở phép cộng không nhớ đã học, biết cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).

Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền Việt Nam (đồng).

1.Tính 256 + 125;  417 + 168; 555 + 209; 146 + 214; 227 + 337

Bài 1

Kết quả lần lượt là: 381 ; 585; 764 ; 360 ; 564


2. Tính: 256 + 182; 452 + 361; 166 + 283; 372 + 136; 465 + 172

Bài 2

Kết quả lần lượt là: 438; 813 ; 449 ; 508 ; 637


3.Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417;              256 + 70

b) 333 + 47;             60 + 360.

Đáp án: 652; 326; 380; 420.

Bài 3


4.Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

2016-05-12_105140

Độ dài đường gấp khúc ABC  là:

126 + 137 = 263 ( cm).


5. Số?

500 đồng = 200 đồng  + … đồng

500 đồng = 400 đồng +  … đồng

500 đồng = .. đồng  + 500 đồng.

Đáp án:

500 đồng = 200 đồng  + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng +  100 đồng

500 đồng = 0 đồng  + 500 đồng.


 Luyện tập cộng các số có 3 chữ số  có nhớ 1 lần trang 6

1.Tính:

2016-05-12_140426

Kết quả lần lượt là: 487 ; 789; 157 ; 183


2.Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125                         b) 93 + 58

487 + 130                            168 + 503

Hướng dẫn: a) 367 + 125   = 492

487 + 130 = 617

b) 93 + 58 = 151

168 + 503 = 671


3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Thùng thứ nhất có: 125l dầu
Thùng thứ hai có: 135l dầu
Cả hai thùng có: … l dầu?

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 160 (l dầu)

Đáp số: 160 l dầu


Bài 4: Tính nhẩm:
a) 310 + 40 =   350
150 + 250 = 400
450 – 150 = 300

b) 400 + 50 =  450
305 + 45 = 350
515 – 15 = 500

c) 100 – 50 = 50
950 – 50 = 900
515 – 415 = 100