Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Cộng, trừ các số có ba chữ số không nhớ (Bài 1,2,3 ,4,5 trang 4)

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 4 SGK Toán 3: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ). và bài Luyện tập.

Các bước làm như sau:

+ Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

+ Tính: Thực hiện tính từ phải sang trái.

Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số, cách tính nhân, chia trong bảng đã học.

–   Củng cố cách giải toán có lời văn (liên quan đến so sánh  hai số hơn kém nhau một số đơn vị)

1.Tính nhẩm:

400 + 300 = 500 + 40 = 100 + 20 + 4 =
700 – 300 = 540 – 40 = 300 + 60 + 7 =
700 – 400 = 540 – 500 = 800 + 10 + 5 =

Đáp án: 400 + 300 = 700

500 + 40 = 540

100 + 20 + 4 = 124

700 – 300 = 400

540 – 40 = 500

300 + 60 + 7 = 367

700 – 400 = 300

540 – 500 = 40

800 + 10 + 5 = 815


2.Đặt tính rồi tính:

Advertisements (Quảng cáo)

352 + 416;     732 – 511 ;     418 + 201 ;    395 – 44.

Đ/S: 352 + 416 = 768

732 – 511 = 221

418 + 201 = 619

395 – 44 = 351


3. Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Số học sinh khối lớp  Hai là :

245 – 32 = 213 ( học sinh).


4. Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. hỏi giá tiền một tem thư  là bao nhiêu ?

Giá tiền một tem thư là :

Advertisements (Quảng cáo)

200 + 600 = 800 ( đồng).


Bài 5: Với ba số 315 , 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng

Có thế lập được các phép tính như sau :

315 + 40 = 355                                      355 – 40 = 315

40 +  315  = 355                                    355 – 315  = 40


Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

324 + 405    ;  761 + 128   ;    25  + 721;

645  + 302;     666 – 333    ;    485 – 72

Đáp án: 324 + 405 = 729    ;  761 + 128 = 889  ;    25  + 721 = 746;

645  + 302 = 343;     666 – 333 =333   ;    485 – 72 = 413


2: Tìm x:

a) x – 125 = 334

b) x + 125 = 266.

Đ/s a)  x – 125 = 334

x = 344 + 125

x = 469

b) x + 125 = 266
x = 266 – 125

x = 141


Bài 3: Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?

Số nữ trong đội đồng diễn là:

285 – 140 = 145 ( người).


Bài 4.Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá ( xem hình vẽ)

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Advertisements (Quảng cáo)