Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 30, 31 SGK Toán 2 tập 1

Giải bài Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 30, 31 SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
Bài 1 trang 30 Toán 2 tập 1
Tính?

11 – 2 = 9

13 – 4 = 9

Bài 2 trang 31 SGK Toán lớp 2 tập 1

Tính?

11 – 3 = 8                                            12 – 4 = 8

Advertisements (Quảng cáo)

13 – 5 = 8                                            14 – 7 = 7

Bài 3 trang 31 Toán 2 Cánh diều tập 1

Tính

11 – 5                     12 – 5                     14 – 5

Advertisements (Quảng cáo)

11 – 6                      12 – 6                     13 – 6

11 – 5 = 6                     12 – 5 = 7                     14 – 5 = 9

11 – 6 = 5                     12 – 6 = 6                     13 – 6 = 7

Giải bài 4 trang 31 SGK Toán 2 Cánh diều

Giải bóng đá nhi đồng năm nay có 11 đội tham gia. Vào tới trận chung kết chỉ còn 2 đội. Hỏi để vào đến trận chung kết có mấy đội bị loại

Phép tính: 11 – 2 = 9

Trả lời: Để vào đến trận chung kết có 9 đội đá bị loại

Advertisements (Quảng cáo)