Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trang 32, 33 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trang 32, 33 Toán 2 tập 1 sách Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 32 Toán 2 tập 1

Tính:

Quan sát tranh vẽ và hướng dẫn cách tính trong bóng nói, từ đó tìm được kết quả các phép tính đã cho.

Bài 2 trang 33 Toán 2 Cánh diều

Tính:

Advertisements (Quảng cáo)

Để tính 12 – 7 ta tách 7 = 2 + 5; sau đó lấy 12 – 2 = 10 rồi lấy 10 – 5 để tìm kết quả cuối cùng của phép tính.

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Bài 3 trang 33 SGK Toán lớp 2 cánh diều tập 1

Tính:

13 – 5                  14 – 6                   15 – 8

Advertisements (Quảng cáo)

13 – 7                  14 – 9                   15 – 6

Thực hiện các phép tính bằng cách “tách số” tương tự như bài 1, bài 2.

13 – 5 = 8                   14 – 6 = 8                    15 – 8 = 7

13 – 7 = 6                   14 – 9 = 5                    15 – 6 = 9

Giải Bài 4 trang 33 Toán lớp 2 tập 1

Cửa hàng có 11 bộ đồ chơi lắp ghép hình, cửa hàng bán đi 3 bộ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ đồ chơi lắp ghép hình?

Phép tính: 

Trả lời: Cửa hàng còn lại ?  bộ đồ chơi lắp ghép hình.

Để tìm số bộ đồ chơi lắp ghép hình cửa hàng còn lại ta lấy số bộ đồ chơi lắp ghép hình ban đầu cửa hàng có trừ đi số bộ đồ chơi lắp ghép hình cửa hàng đã bán đi, hay ta thực hiện phép tính 11 – 3.

Phép tính: 11 – 3 = 8.

Trả lời: Cửa hàng còn lại 8 bộ đồ chơi lắp ghép hình.

Advertisements (Quảng cáo)