Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 29 Toán 2 Cánh diều

Giải bài Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 29 SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 29 SGK Toán 2 tập 1

Tìm kết quả của mỗi phép tính:

10 – 1 = 9                             10 – 4 = 6

10 – 7 = 3                             10 – 8 = 2

10 – 9 = 1

Bài 2 trang 29 Toán 2 Cánh diều

a) Tính:

12 – 2                  16 – 6                15 – 5

17 – 7                  18 – 8                19 – 9

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

a) 12 – 2 = 10                     16 – 6 = 10                    15 – 5 = 10

   17 – 7 = 10                     18 – 8 = 10                     19 – 9 = 10

b)

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 29 Toán 2 tập 1

Tính nhẩm:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Bài 4

Trò chơi “Viết các phép trừ có kết quả bằng 10”

Ai viết được nhiều phép tính hơn thì thắng cuộc.

Học sinh tự viết các phép trừ có kết quả bằng 10, ai viết được nhiều phép tính hơn thì thắng cuộc.

Học sinh tự viết các phép trừ có kết quả bằng 10, ai viết được nhiều phép tính hơn thì thắng cuộc.

Advertisements (Quảng cáo)