Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Luyện tập trang 34, 35 Toán lớp 2 Cánh diều

Giải Luyện tập – bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34, 35 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 34 Toán 2 tập 1

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Ta có:

11 – 2 = 9                12 – 4 = 8

14 – 6 = 8                13 – 6 = 7

12 – 6 = 6                11 – 5 = 6

11 – 4 = 7                12 – 3 = 9

Vậy ta có kết quả như sau:

.

Bài 2 trang 34 SGK Toán lớp 2 

Tính nhẩm:

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 34 Toán 2 tập 1 cánh diều

Tính:

Thực hiện tính nhẩm các phép cộng dựa vào bảng cộng (qua 10) trong phạm vi 20, sau đó dựa vào kết quả phép cộng vừa tính để tìm kết quả các phép tính trừ.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải Bài 4 trang 35 Toán lớp 2 tập 1

Mẹ mua về 15 quả trứng, chị Trang lấy 8 quả trứng để làm bánh. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?

Phép tính: 

Trả lời: Mẹ còn lại ?  quả trứng.

Để tìm số quả trứng còn lại ta lấy số quả trứng mẹ mua về trừ đi số quả trứng chị Trang lấy để làm bánh.

Phép tính: 15 – 8 = 7.

Trả lời: Mẹ còn lại 7 quả trứng.

Bài 5 trang 35 SGK Toán 2 cánh diều tập 1

Thảo luận cách tính của Hà và Ngọc. Em thích cách nào hơn?

Quan sát tranh rồi nêu cách tính của từng bạn.

Để thực hiện phép tính 13 – 5, bạn Hà đã tách 5 thành tổng 3 + 2, rồi bạn lấy 13 – 3 = 10, sau đó lấy 10 – 2 để tìm được kết quả là 8.

Để thực hiện phép tính 13 – 5, bạn Đức đếm bớt 5 bắt đầu từ 13 từ đó tìm được kết quả là 8.

Mỗi học sinh có lựa chọn khác nhau, ai thích cách làm nào thì chọn cách đó nhé. Tuy nhiên trong thực hành, cách làm của bạn Hà dễ thực hiện hơn.

Advertisements (Quảng cáo)