Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 68, 69 SGK Toán lớp 2

Giải bài Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 68, 69 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều. Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 68 Toán 2 tập 1

Tính:

Bài 2 trang 69 SGK Toán 2 tập 1

Đặt tính rồi tính:

41 – 5                                 23 – 4

34 – 9                                 96 – 8

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{41}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,36}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{23}\\{\,\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,\,19}\end{array}\)

Advertisements (Quảng cáo)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{34}\\{\,\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,25}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{96}\\{\,\,\,8}\end{array}}\\\hline{\,\,\,88}\end{array}\)

Bài 3 trang 69 Toán lớp 2 Cánh diều

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Thực hiện tính nhẩm hoặc đặt tính rồi tính để tìm kết quả các phép tính ghi trên mỗi con cá, từ đó nối phép tính với kết quả tương ứng ghi trên mỗi chiếc xô.

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có:

78 – 3 = 75                    45 – 9 = 36

41 – 5 = 36                    83 – 8 = 75

80 – 5 = 75                    24 – 9 = 15                   22 – 7 = 15

Vậy ta nối mỗi phép tính với kết quả tương ứng như sau:

Giải Bài 4 trang 69 Toán lớp 2 Cánh diều tập 1

Buổi sáng cửa hàng bán được 31 quả bóng, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 6 quả. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng?

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 31 quả bóng

Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng: 6 quả

Buổi chiều bán: ?  quả

Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là:

31 – 6 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả bóng.

Advertisements (Quảng cáo)